نوامبر 7, 2017

آشنايي با سنسور مادون قرمز در دوربین مدار بسته

آشنايي با سنسور مادون قرمز در دوربین مدار بسته

آشنايي با سنسور مادون قرمز در دوربین مدار بسته : سنسور مادون قرمز در دوربین مدار بسته يا سنسور PIR به وسايل اكترونيكي اطلاق مي شود كه قادر به اندازه گيري تشعشعات اينفرارد از اجسام هستند.
سنسورهاي حركتي يا همان رادارها به طور گسترده در سيستم هاي اعلام سرقت به كار برده مي شوند.
اجسامي كه دماي آنها بيشتر از دماي صفر مطلق باشد، داراي تشعشعات امواج نوري هستند.

سنسور مادون قرمز در دوربین مدار بسته

مقدار اين تشعشعات با توجه به عوامل زير متغير است:

1.    اختلاف دمايی بین  اجسام و محيط بیرونی
2.    میزان دما و حرارت جسم
3.    میزان نور انعکاس داده شده از طرف اجسام
4.    ابعاد فيزيكي اجسام
5.    اندازه فعاليت اجسام و میزان انرژي تولیدی داخلي آن ها

باید به این نکته توجه داشته باشیم که مقدار زيادي از انرژي هاي منعكس شده از جسم، از نوع مادون قرمز هستند و تمامی اجسام موجود در يك اتاق كار و همينطور ديوارها و كف منتشر كننده نور مادون قرمز هستند. باتوجه به اينكه دماي اجسام و محيط تقريباً يكسان است، طول موج منتشر شده نيز برابر است. در صورتيكه كسي در اتاق وجود نداشته باشد، قدرت و جهت امواج ثابت است. اما با ورود يك شخص به اتاق به دليل تلاقي امواج ساطع شده از بدن فرد و محيط و اجسام، اين ثبات به هم مي ريزد.
سنسورهاي مادون قرمز در دوربین مدار بسته ميزان تغييرات بر روي امواج را به واسطه حضور فرد تشخيص مي دهند.

اجزاي سنسور مادون قرمز در دوربین مدار بسته

1.    سنسورهایی كه به محض دريافت نور مادون قرمز واكنش نشان داده و آن ها را به ميكروولت تبديل مي كند.
2.    لنزي كه نور مادون قرمز را از مناطق مشخص و بافاصله ی معین از هم عبور مي دهد.
3.    مدارالكترونيكي كه وظيفه ی آن اندازه گيري میزان تغييرات ولتاژ تولیدی از انرژي مادون قرمز بواسطه حركت اجسام می باشد.

لازم به ذکر است که سنسورهاي مادون قرمز در دوربین مدار بسته تنها در برابر دماي بدن انسان و يا حيوان ها حساس هستند. سنسور اصلي PIR، قطعه اي بسيار حساس است كه در داخل  يك كپسول قرار دارد و با تابش هر نور مادون قرمزي در مشخصات الكترونيكي اش تغيير ايجاد مي شود.
در همه سنسورهاي PIR به منظور شناسايي حركت از مفهوم اختلاف حضور و عدم حضور يك انسان استفاده مي شود. به اين صورت كه در صورت وجود فرد در مقابل دستگاه، امواج مادون قرمز به سنسور نمي رسد. به بيان ديگر، زماني كه شخص در زون مرده باشد، نور منعكس شده از بدنش به سنسور منتقل نمي شود اما زماني كه در برابر يك زون ديگري قرار داشته باشد، امواج ساطع شده از بدن او توسط لنز قابل دريافت خواهند بود.

طبقه بندي زون ها:

1.    تكی
2.    دوقلو
3.    2 لبه ای
4.    4 لبه ای
5.    8 لبه ای

زون هاي تكی و دوقلو نسب به سایر زون ها قيمت ازراني دارند و معمولاً در سنسورهاي با درجه امنيت پايين به كار برده مي شوند.
در زون هاي دولبه، دوبخش عمودي وجود دارد كه يكي از آنها مثبت و بخش ديگر، منفي می باشد. در سنسور هایی که از این نوع زون ها در آن ها استفاده شده است زمانيكه فرد از بخش منفی به بخش مثبت يا بالعكس حركت كند، سنسور امواج را تشخيص مي دهد.
در زون هاي 4لبه ای  در دوربین مدار بسته ، دو بخش مستطيلي در بالا و دو بخش در پايين وجود دارد. بخش هاي پاييني را B   و بخش هاي بالايي را A مي نامند.
در زون هاي 8لبه،در دوربین مداربسته هشت بخش وجود دارد كه به صورت جفت جفت  يك محدوده ورودي در برابر فرد را در مد نظر قرار می دهد.

مزيت هاي استفاده از سنسور چهارلبه در دوربین مدار بسته :

1.    در برابر حضور اشخاص آلارم خطاي كمتري دارند.
2.    اين زون ها توانايي تشخيص امواج ساطع شده غير انساني را نيز دارند.

شرکت داده پردازان پارسوا