نوامبر 7, 2017

استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته

استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته : آیا شما نیز در رابطه با این موضوع اندیشیده اید که بدون کنترل استاندارد محصولات و خدماتی که تولید می کنیم و می خریم ، کل صنایع متلاشی می شوند؟ بخش امنیت نیز از این قاعده مثتثنی نوده و بدون استفاده از استاندارد ها ، دوربین مدار بسته دیجیتال  و نرم افزار های مدیریت ویدئویی نمی توانند با همدیگر در ارتباط باشند، نصب کننده ها و افرادی که یکپارچه سازی سیستم های امنیتی را برعهده دارند نمی توانند سیستم ها را باهم Config  کرده و آن ها را با همدیگر سازگار کنند

 

استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته : آیا شما نیز در رابطه با این موضوع اندیشیده اید که بدون کنترل استاندارد محصولات و خدماتی که تولید می کنیم و می خریم ، کل صنایع متلاشی می شوند؟ بخش امنیت نیز از این قاعده مثتثنی نوده و بدون استفاده از استاندارد ها ، دوربین مدار بسته دیجیتال  و نرم افزار های مدیریت ویدئویی نمی توانند با همدیگر در ارتباط باشند، نصب کننده ها و افرادی که یکپارچه سازی سیستم های امنیتی را برعهده دارند نمی توانند سیستم ها را باهم Config  کرده و آن ها را با همدیگر سازگار کنند.اکنون باید دید این استاندارد ها توسط چه کسانی بر روی سیستم های امنیتی و دوربین مدار بسته اعمال شده و این استاندارد ها شامل چه مواردی می باشند.

استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته

استاندارد های آموزشی و استاندارد های رایج

قبل از انجام هر کاری در این زمینه باید به این نکته ی مهم توجه داشته باشید که دو نوع استاندارد در سیستم های دوربین مدار بسته وجود دارد:

استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته با “S”

اولی با “S” (اس بزرگ ) نشان داده می شود که برای استاندارد های اصولی بکار برده می شود وشامل مواردی است که الزامات در دوربین مدار بسته به حساب می آیند.

استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته با “s”

دومی با “s” (اس کوچک) نشان داده می شود و برای استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته که جنبه ی آموزشی دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
تکیه بر استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته برای تولید تجهیزات نظارت تصویری و الکترونیکی (استاندارد هایی مانند استاندارد فشرده سازی تصاویری HDTV )برای اطمینان از قابلیت های هماهنگی بین اجزا دوربین مدار بسته و سایر ابزار های بستر انتقال تصاویر امری لازم و اجتناب ناپذیر می باشد، که در نهایت باعث افزایش کیفیت و کارایی دوربین مدار بسته و سیستم های نظارت تصویری می شود.

استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته

استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته توسط چه کسانی تایین می شود؟

استاندارد های آموزشی معموا توسط انجمن ها و سازمان های صنعتی خاصی منتشر می شود، یکی از این سازمان ها SDO می باشد که تاثیر زیادی در این زمینه داشته و باعث ارتقاء کیفی محصولات امنیتی شده است. استاندارد های اصولی و کاربردی که با نام استاندارد های هنجار نیز شناخته می شود ، توسط سازمان استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته معتبر (SDOs) پیاده سازی و برنامه ریزی می شوند، در ادامه به معرفی و بررسی برخی از انجمن ها و افرادی که این استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته را تدوین می کنند می پردازیم، با داده پردازان پاروا همراه باشید:

•    استاندارد دوربین مدار بسته SISC

این استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته در بر دارنده ی اصول و قواعدی می باشد که توسط شورای امنیت صنعت (SISC) تهیه و تدوین می شوند. فعالیت عمده ی این انجمن مربوط به استاندارد سیستم های دوربین مدار بسته در حوزه ی آموزشی می باشد و از این طریق کمک زیادی هم به استاندارد های اصولی و هنجار می کند.

•    استاندارد دوربین مداربسته SIA

فعالیت عمده ی این انجمن در رابطه با سازگاری انواع سیستم های دوربین مداربسته و سیستم های امنیتی و نظارت تصویری می باشد.

•    استاندارد دوربین مدار بسته CSAA

انجمن و ایستگاه مرکزی زنگ هشدار ، به ارائه دهندگان خدمات حفاظتی و کاربران و دفاتر مورد تایید با تست آزمایشگاه های شناخته شده ی ملی NATL مانند آزمایشگاه UL خدمات رسانی می کنند.

•    استاندارد دوربین مداربسته ESA

انجمن امنیت الکترونیک یک SDO  ی مهم دیگری است که اعضای آن شامل هماهنگ کنندگان مستقل ملی و بین المللی سیستم ها هستند.

•    استاندارد دوربین مدار بسته ASIS International

در مقوله امنیت فیزیکی و امنیت علوم کاربردی جامعه و کاربران نهایی دوربین مدار بسته ، زرگترین SDO ی معتبر جهانی می باشد، این پایگاه برنامه های آموزشی جامع خود را به عنوان مطالعه برای CPP و PSP (حفاظت خبره ی حرفه ای و حفاظت فیزیکی حرفه ای) در استاندارد ها و دستورالعمل های صنعتی تدوین کرده است.

شرکت داده پردازان پارسوا