نوامبر 6, 2017

انواع دستگاه ضبط دوربین مدار بسته

انواع دستگاه ضبط دوربین مدار بسته

دستگاه ضبط دوربین مدار بسته : چنانچه پیشتر مقالات قبلی را مطالغه کرده باشید دوربین های مداربسته را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد:

1- دوربین  مداربسته آنالوگ
2- دوربین  مداربسته دیجیتال

سیم کشی دوربین های مدار بسته

ازنظرسیم کشی، اتصال دوربین های مداربسته آنالوگ با استفاده ازکابل کواکسیال،

به دی وی آر Digital Video Recorder که یک ذخیره ساز است، صورت می گیرد.   دوسرسیم از طریق کانکتورهای بی ان سی، کابل کواکسیال را به دوربین و دی وی آر وصل می کنند.

دوربین های مداربسته دیجیتال که نسبت به دوربین های مداربسته آنالوگ جدیدتر

و به روزتر هستند وازتکنولوژی جدیدتری برخوردار می باشند از طریق کابل

شبکه Cat6 به ذخیره سازخود متصل می شوند.

همانطورکه قبلا توضیح داده شد،NVRها یک نرم افزارهستند که روی کامپیوترنصب می شود.

DVR

همچنین درمقاله های پیشین توضیح داده شد که برای دوربین های آنالوگ بایستی یک دستگاهDVR استندالون خریداری کنید ویا یک کارت دی وی آررا روی مادربرد کامپیوترقراردهید وسپس نرم افزاررانصب کنید.

اما دران وی آریا Network Video Recorder مسئله به این پیچیدگی نیست.

کافی است یک دوربین دیجیتال تهیه کنید وشرکت سازنده نرم ا فزاردوربین را به شما می  دهد.

اگرشما یک دوربین مدار بسته داشته باشید می توانید کابل آن را به پورت شبکه کامپیوترخود وصل کنید وبا استفاده ازنرم افزاررایگانی ازشرکت گرفتید،

کامپیوترخودرا  به ان وی آرتبدیل نمایید.

اما اگرتعداد دوربین های شما بیشترازیک عدد باشد، می توانید ازطریق

هاب های 4،8،16 پورت یابیشتر، تمام کابل های Cat 6 را به هاب وصل کنید.

وسپس یک کابل ازهاب به کامپیوترمتصل نمایید. برای این کار بهتراست ازنرم افزارهای پیشرفته  به منظورمشاهده وذخیره سازی تصاویردوربین مداربسته دیجیتال استفاده نمایید.
هردوربین مداربسته دیجیتال، یک آی پی آدرس دراد که میتوانید ازطریق

نرم افزار ان وی آر، ابتداتصاویررانام گذاری وشماره گذاری کرده و16 تصویرراهمزمان درمانیتورتماشاکنید.
اگربخواهیم کل مطالب مطرح شده را بهصورت خلاصه توضیح دهیم باید بگوییم

که دی وی آر، جهت ذخیره سازی تصاویردوربین های مداربسته آنالوگ است

و ان وی آر، برای ذخیره سازی تصاویر در دوربین های مداربسته دیجیتال استفاده می شود.