نوامبر 5, 2017

برد دید دوربین مدار بسته انالوگ چقدر است؟

برد دید دوربین مدار بسته انالوگ چقدر است؟

برد دید دوربین مدار بسته انالوگ | شاید برایتان  سوال شده باشد

که قبل از نصب دوربین مدار بسته آنالوگ , از برد دید آن مطلع  شوید!

برد دید دوربین مداربسته انالوگ چقدر است؟

به منظورپاسخ دهی به این سوال بایستی ابتدا نیازخودرا مشخص کنیم ومجددا سوال را مطرح کنیم.

شناسایی صورت

برد دید دوربین مدار بسته انالوگ : فرض می کنیم نیازما به دوربین آنالوگ درزمینه شناسایی صورت است. بنابراین سوال به اینصورت مطرح می شود. دوربینهای مداربسته آنالوگ درچه فاصله ای قابلیت شناسایی صورت یک انسان را دارند؟
جهت پاسخ به این سوال بایستی خاطرنشان کرد که بستگی به نوع دوربین دارد. مثلا اگرنوروشرایط مناسب باشد،این فاصله  برای یک دوربین 400TVLبالنز3.6 میلی متر،حدود3 متروبرای یک دوربین700TVL به 4 مترمی باشد.

جهت دستیابی به برد بیشترشما می توانید ازروش های زیراستفاده کنید:
  • 1- روش اول استفاده ازلنزی است که فاصله کانونی اش بالاتراست.
  • مثلا یک لنز6 میلی متری ازطریق کاهش زاویه دید درتصویر، بزرگنمایی را برای شما فراهم می کند.
  • درنتیجه ازاین طریق برد دید شما بیشترمی شود.
  • یکی ازمعایب این راهکار، کاهش زاویه دید دوربین است
    2. راهکاردوم این است که ازدوربین هایی استفاده شود که کیفیت بالاتری دارد.
  • و بدین منظورشما بایستی ازدوربین های شبکه که کیفیت تصویررا تا5مگاپیکسل برای شما فراهم می کند استفاده کنید. عیب این روش نیزافزایش هزینه شدید سیستم شما می باشد.

به طورمعمول برای اینکه ازدوربین ها به صورت بهینه استفاده شود آن ها را طوری نصب می کنند که افراد جهت ورود به بخش های حساس، مجبورهستند ازکنارآن ها عبورکنید.

مثلا دریک ساختمان، دوربین درنزدیکی درب ورودی یا درب آسانسورنصب می کنند تا ازطریق امکان واردشدن به ساختمان بدون نزدیک شدن به دوربین وجود نداشته باشد.

نکته که باید به آن توجه داشته باشید این است که چنانچه نورمناسبی برای دوربین فراهم کنید، روی کیفیت تصویرخروجی شما تاثیرمناسبی خواهدداشت.

خواندن متن :

اگرنیازما خواندن متن باشد دراین صورت به جزییات بیشتری لازم خواهیم داشت.

دراین قسمت بایستی مشخص کنید که سایزمتن شما چقدراست وبا چه قلمی نوشته می شود.

هرچقدرمتن با فونت ریزتری نوشته شده باشد وخط آن پیچیده ترباشد، امکان خواندن تصویرسخت تراست واین مسئله درمورد دوربین های آنالوگ به دلیل محدودیت درکیفیت تصاویروجود ندارد.

اما می توانید درصورت نیازازیک لنزکاملا بسته روی محلی که نیازبه خواندن متن دارد استفاده نمایید.

برد دید دوربین مدار بسته انالوگ : به طورکلی نمی توان تضمین کرد که متون توسط دوربین های مداربسته خوانده شود.

اما اگردرمحیط خود چنین نیازی دارید باید قبل ازانتخاب دوربین باکارشناسان مشورت کنید وامکان خواندن متون توسط دوربین هارا بررسی کنید.

خواندن پلاک

خواندن پلاک خودرونیزنوعی متن به حساب می آید ولی اندازه متن آن نسبتا بزرگ است وهمواره با یک فونت ثابت نوشته می شود ودرقسمت ثابتی تعبیه شده است.

 یک دوربین مداربسته آنالوگ با لنز4 میلیمتری وکیفیت700TVL درصورت مناسب بودن شرایط، می تواند پلاک را تا 3 متری بخواند.

و اگر به برد بیشتری نیازباشد باید یا ازلنزبسته تریا دوربین شبکه استفاده کرد.

فعالیت افراد

یکی ازکاربردهای عمومی سیستم های مداربسته مشاهده افزاد درحین فعالیت درمحیط می باشد واین کارنیازبه جزییات کمتری خواهد داشت.

شما حتی می توانید ازیک دوربین مداربسته آنالوگ که کیفیت متوسطی دارد برای مشاهده تحرکات وفعالیت های افراد وخودروها درمحیط حتی تا10 متربه خوبی استفاده کنید.