نوامبر 7, 2017

تاریخچۀ سيم‌خاردار

تاریخچۀ سيم‌خاردار

سیم خاردار را می توانیم یک نوع سیم رشته‌ای تولید شده با لبه‌های تیز با نقطه های تنظیم شده، در فاصله ها و امتداد مرتب شده از رشته‌ها بدانیم.

در جهت ساختن نرده‌های با قیمت ارزان و همچنین در پیرامون بالای دیوارهای املاک این رشته‌ها مورد استفاده قرار گرفته می شوند.
از سپيده دم تاريخ قبل از به وجود آمدن سيم‌خاردار ، انسان ها از مواد طبيعي اطراف خود موانع دست‌ساز را تهيه می نمودند. غالباً موادی که استفاده می شد از گل، چوب، سنگ و علف‌هاي تيغ‌دار بوه است .زمانی كه مهاجرت کننده ها به دشت‌هاي گسترده  آمريكا پا می نهادند ، به آساني براي آنها تهيه نمودن اين مواد آُان نبوده است . البته با توجه به اینکه اين مواد محدوديت  داشته اند ، به ايجاد نمودن چهارچوب های اقتصادي‌تري بیشتری نیاز  احساس شده است . در 400 سال بعد از ميلاد وسعت پیدا نمودن سيم‌هاي نرم با استفاده نمودن از راه حل كشش گرم آهن، سيم‌هاي نرم با طول كم و در سایزهای مختلف تهيه شده است . انسان ها در سال 1870 ميلادي توانایی  توليد سيم‌هاي نرم با كيفيت بالا در تمام ابعاد و طول‌هاي متفاوت را دارا بوده اند . از سيم‌هاي نرم دامداران به منظور نرده‌كشي و حصارکشی مکان نگهداري دام‌ها استفاده کرده اند  در صورتی که پی برده اند در جهت جلوگیری از عبور دام‌ها اين وسيله زیاد کارآیی نخواهد داشت.
در سال 1867 ميلادي دو نفر انسان خلاق در جهت نوآوري در پيدايش سيم‌هاي گره‌دار براي بالا رفتن کارکرد سيم‌هاي نرم خیلی در تلاش بوده اند . براي كارخانه‌ها اجراي نخستين تجربه عملي نبوده است و هم در نهایت با مشكل تأمين نمودن هزينه به عنوان دومين تجربه روبرو شدند . شخصی به نام مايكل كلي(Michel Kelly) در 1867 راه حلی به منظور گره‌دار نمودن سيم اختراع کرد  كه به صورت گسترده تا سال 1874 استفاده شده است . توجه ژوزف اف گليدن (Joseph.F.Glidden) در بازار مكاره ايلينويز اختراع سيم خاردار گونه ی نرده چوبي كه ميخ‌هاي دارای نوک تيز و همچنین برآمدگي‌هايي به در جهت بيرون و داخل در آن تعبيه شده بود را جلب نمود  و در طراحي نمودن و ابداع سيم‌هاي خاردار به عنوان مشوق او به صورت موفقيت‌آميز و به ثبت رساندن آن به همان صورتی  كه هم اکنون مي‌شناسيم شده است . اين فرد خارهايي را در دستگاه دست‌ساز قهوه خرد كن تعبيه نمود  و براي ساخت سيم خاردار آن را تغيير شكل داده است . همچنین روي سيم‌هاي نرم در فاصله های مشخصی خارها را كاشت و براي تثبيت و محكم نمودن خار  سيم ديگري را به دور آن پیچانده است.
زمانی که نوآوري گيلدن به وجود می آید ، در بین مردم نهایت خلاقيت را پدیدآورد  و بدین ترتیب موجب شد تا 570 نوع سيم‌خاردار ساخته شود . البته نا گفته نماند او در زمان سه سال مداوم پيگيري قانوني کرد تا توانسته بود به نام خود سيم خاردار را ثبت نماید . زمانی كه مرافعه قضايي پدر سيم خاردار به اتمام رسید ، جوزف اف گليدن برنده شد. جريان پیامدی داشت که ، توليدكنندگان كوچك توانمندي‌هاي کم خود را بالا بردند و یا  به‌ سازنده سيم‌خاردار و شركت‌هاي فولادسازي آنها را فروختند. پذيرفتن طناب شيطاني زمانی که چارپايان در اولین بار با سيم‌خاردار روبرو شدند این بار حس دردناكي را تجربه نمودند و صدمه های رخ داده از آن، افكار عمومي را به جهت محدود نمودن استفاده از آن پیشبرده است. در این قسمت گروه‌هاي که مذهبي بودند این عمل را یک کار شيطاني و يا طناب شيطاني نامگذاری نمودند و همچنین درخواست از بین آن را داشتند . در جهت چراي دام‌ها مشخص شدن حد و مرز زنگ خطري براي گاوچرانان می بود چون نرده‌هاي که جديد بودند از چراي دام‌هاي آنها جلوگیری می نمود.
گسترش سيم‌هاي خاردار با توجه به اینکه عقيده گاوچرانان اینگونه بود كه نرده‌هاي جدید از رسيدن گله‌هاي آنها به بازارهاي كانزاس جلوگیری می کرد ، از رونق افتاد. جنگ حصارها و جرائم قطع‌كنندگان آنان زمانی که دارندگان مزارع به منظور حفاظت نمودن غلات و احشام از حصارها استفاده می نمودند ، گروهي به مخالفت با آن با عنوان جنگ بر خلاف آزادي، به پا شدند كه سبب رخ دادن خشونت‌هاي فراوانی شد . در نهایت دولت بريدن سيم‌هاي خاردار را  قانوني تصویب کرد كه جرم محسوب می شد . جنگ حصارها پس از كشته شدن اشخاص زیادی ورخ دادن خسارت‌هاي فراوان به اتمام رسید . در ميدان نظامي سن‌آنتونيو نياز رواج دادن و همچنین پيروزي بر مخالفان تظاهرات كه بواسطه جان (John) صورت گرفته بود توانست اين شك را به يقين مبدل نماید كه در جهت نگهداري احشام سيم‌هاي خاردار كالاهاي مفيد و كارآمدي می باشند. او  توانست ‌ در شركت فولادسازي آمريكا به یکی از بزرگترين سهامداران و همچنین در تاريخ سيم‌خاردار به يك شخصيت افسانه‌اي در سيم‌سازي با نظريه فني موفق خود تبديل گردد. زمانی که تعداد زیادی از مراتع گسترده غرب به استفاده نمودن از حصارها در مرزبندي بیرون و درون مرتع خودشان شروع نمودند، آخرين مخالفان هم از مخالفت دست کشیدند . محافظت نمودن و جلوگیری از سيم‌هاي خاردار بالغ بر 530 طرح مختلف سيم خاردار و بالغ بر 2000 نوع از تجهیزاتی كه به سيم خاردار مرتبط می باشند به ثبت رسيده است . با توجه به اینکه به واسطه فروشندگانی که به صورت سیار سيم خاردار می فروختند، شيشه‌هاي محتوی داروي مداوا نمودن زخم‌هاي رخ داده از تماس با سيم خاردار و دیگر تجهیزاتی که به آن عرضه مرتبط مي‌شد. در مدت زمانی این روند سبب گردید ، سیم خاردار  تبدیل به یک محصول جهانی گردد.