نوامبر 7, 2017

توضیحاتی در رابطه با دوربین مداربسته بی سیم

توضیحاتی در رابطه با دوربین مداربسته بی سیم : در برخی از مواقع به دلیل شرایط محیطی و یا بخاطر عدم استفاده از سیم کشی در سیستم های نظارتی و دوربین مدار بسته از دوربین مدار بسته بی سیم استفاده می شود، در این مقاله قصد داریم به معرفی این نوع دوربین های مدار بسته بپردازیم ، با داده پردازان پارسوا همراه باشید.

به طورکلی دوربین مدار بسته بی سیم به دونوع تقسیم می شوند:

1. دوربین مدار بسته بی سیم آنالوگ
2. دوربین مدار بسته بی سیم دیجیتال

هرکدام ازاین سیستم ها ازتکنولوژی های متفاوتی به منظورانتقال اطلاعات استفاده می کنند.

دوربین مدار بسته بی سیم

دوربین مدار بسته بی سیم آنالوگ

این دوربین ها امکان انتقال تصاویررا ازطریق تبدیل سیگنال های تصاویربه سیگنال های رادیویی فراهم می کند.خروجی فرکانس دوربین مدار بسته بی سیم آنالوگ به دلیل بردی که دارند متفاوت است واستفاده ازآن تاحد زیادی محدود شده است.
این دوربین مدار بسته علیرغم مزیت هایی چون سادگی وارزان قیمت بودن، معایبی نیزدارند که باعث محدود شدن کاربرد آن ها شده است.
ازجمله معایب دوربینهای بی سیم آنالوگ این است که نسبت به شرایط محیطی ونویزهای الکترومغناطیسی بسیارحساس هستند. به اینصورت که وجود موانع زیاد برسرراه وشرایط جوی مرطوب درمحل، باعث افت شدید سیگنال دوربین خواهد شد. همچنین یکی دیگرازمعایب این دوربین ها این است که برندهای معتبردرزمینه تولید دوربین مداربسته تمایلی کمتری برای تولید این دوربین دارند متاسفانه تنها دوربین های بی سیم قابل دسترسی دربازارایران، دوربین هایی بابرندهای ناشنخته است که عمرمفید بالایی نیزندارند.

دوربین مدار بسته بی سیم دیجیتال (IP)

دوربین های شبکه بی سیم  برای انتقال اطلاعات به طورمعمول ازتکنولوژی وای فای استفاده می کنند که امکان انتقال حجم بالایی ازاطلاعات باسرعت بیشتررا فراهم می کند.
فرستنده های این دوبین های بی سیم، نسبت به نویزوشرایط محیطی حساسیت کمتری دارند.
دوربین هایی که دارای آنتن وای فای هستند برد انتقال اطلاعاتشان زیاد نیست وجهت استفاده حرفه ای ازدوربین های بی سیم باید ازآنتن های حرفه ای دیجیتال استفاده کرد.

چرا کاربرد دوربین مدار بسته بی سیم محدود است؟

کاربرد دوربین مدار بسته بی سیم به دلیل آنکه ازثبات خیلی مناسبی برخوردارنیستند محدود ترازدوربین های مدار بسته عادی است. درمورد دوربین مدار بسته بی سیم آنالوگ این مسئله شفاف تراست.
فرستنده های آنالوگ و دیجیتال دوربین مداربسته بی سیم
به منظورارسال اطلاعات به صورت آنالوگ یادیجیتال می توان ازفرستنده  های آنالوگ یا دیجیتال استفاده کرد.
این نوع دوربین های مداربسته بیشتر در شرکت ها و منازل شخصی افراد استفاده می شود. از آنجایی که با استفاده از این دوربین های مدار بسته امکان تحت نظر داشتن طبقه های مختلف ساختمان و تمامی اتاق های و اماکن موجود در یک آپارتمان به سادگی و بدون نیاز به سیم کشی میسر است؛ در چند سال اخیر استفاده از دوربین مدار بسته بی سیم بسیار رواج داشته است.

شرکت داده پردازان پارسوا