نوامبر 7, 2017

توضیحاتی در رابطه با دوربین مداربسته Indoor و Out door

توضیحاتی در رابطه با دوربین مداربسته Indoor و Out door : جهت مشاهده مکان های دارای سقف ودرون ساختمان ها استفاده می شود اما برخی مواقع ممکن است متناسب با نیازدرمکان های روبازوخارج محیط نصب شود.

در بسیاری ازپروژه ها ماهده می شود که ازدوربین های مداربسته درون محیطی، درمکان های باز و فاقد سقف استفاده می کنند.و برای محافظت از دوربین مدار بسته آن ها را داخل کاورهای ضد آب قرارمی دهند.

یکی از تفاوت های اصلی دوربین مدار بسته Indoor و out door در نوع لنز مورد استفاده آن ها می باشد. معمولا در دوربین مداربسته Indoor لنزهای fix و در دوربین مدار بسته out door لنزهای اتوآیریس مورد استفاده قرار می گیرند.

دوربین مدار بسته indoor و outdoor

دوربین مداربسته Indoor و Out door و موارد استفاده آن ها:

از آنجایی که اکثر دوربین های مدار بسته از کاور ضد آب استفاده می کنند ، هر دو حالت indoor  و out door  را پشتیبانی کرده و در آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.
البته بهتراست ازدوربین هایی درفضای بازاستفاده کنید که جنس بدنه آن ها دربرابرسرما وگرما،رطوبت ، ضربه های احتمالی، مقاومت بیشتری داشته باشد.

برای آنکه متوجه شوید که یک دوربین مداربسته دربرابرموارد ذکرشده چه مقدارمقاومت ازخودنشان می دهد بهتراست هنگام خرید ، کاتالوگ همراه با محصول را مطالعه بفرمایید.

همچنین قطع نشدن سیم نیزاهمیت بالایی دارد. به این صورت که سیم دوربین هایی که بیرون قرارمی گیرند باید طوری باشد که نتوان به راحتی آن را قطع کرد. مثلا باید کسی که مسئول سیم کشی دستگاه است، سیم کشی راطوری انجام دهد که دیده نشود. دراین صورت هم مشکلی برای دوربین پیش نمی آید وهم اینکه باعث زیباترشدن کارمی شود.
یک نوع پایه دوربین اخیرا تولید شده است که ظاهری لوله ای داشته وسیم ازدرون آن رد می شود و ازوسط قسمتی که سیم به کاوروصل می شود، سیم های دوربین واردکاورمی شود این پایه ها جهت استفاده درپیاده روها وفضاهایی که احتمال بیشتری برای قطع سیم وجودداردازآن استفاده می شود.
پایه های گردان دو جهته و چهار جهته (pan-pan.tilt) دردونوع OUT DOOR – INDOOR برای استفاده در انواع مختلف دوربین مدار بسته دربازاروجود دارند. در این میان ، پایه های خارج محیطی به دلیل آنکه ضدآب هستند قیمت دوربین بالاتری نیز دارند.

درمحیط بیرون، برای اینکه دوربین ها تصاویر را با کیفیت بالاتری ثبت و ضبط نمایند، نور محیط مورد نظر از طریق چراغ تامین شده و یا از دوربین های مدار بسته دید در شب استفاده می شود.

همچنین برخی ازمناطق، که میزان بارش ، گرما و سرما زیاد است برای محافظت و ایمنی بیشتر از دوربین های مدار بسته out door  و کاور دار استفاده کرد که ب. دراین مناطق نیز می توان ازدوربین های مداربسته کاوراستفاده کرد و در صورت لزوم می توان از کاور های اختصاصی برای هر محیط استفاده کرد ، برای مثال در مناطق پر بارش از کاور برف پاک کن دار ، در مناطق گرم سیری از کاور فن دار و در مناطق سرد سیری از کاور های هیتر دار استفاده کرد.