نوامبر 7, 2017

دوربین مداربسته تحت شبکه ONVIF چیست؟

دوربین مداربسته تحت شبکه ONVIF چیست؟ دوربین مداربسته تحت شبکه، به منظورارسال ودریافت اطلاعات، ازپروتکل ارتباطی مختص خوداستفاده می کنند. این پروتکل های شبکه برای دوربین همانند زبان برای یک انسان است.

دوربین های با پروتکل های مختلف، امکان برقراری ارتباط تحت یک نرم افزاردریک شبکه را نخواهند داشت که باعث محدودیت های زیادی در دوربین مداربسته شبکه شد.
ONVIF، انجمن جهانی ایجاد استاندارعمومی درساخت وارتباط دوربین های مداربسته شبکه می باشد. این واژه مخفف Open Network VideoInterface Forum (انجمنارتباطبازویدئوییشبکه) می باشد که هدف آن ایجاد یک استانداردجهانی برای ارتباط دوربین های شبکه بدون توجه به تولیدکنندگان آن است.
هدف این انجمن اهمیت بالایی دارد زیرا درصورت نصب یک دوربین مداربسته شبکه بدون امکانات ONVIF، امکان اضافه کردن یک دوربین با مارک متفاوت درهمان شبکه وجودنخواهد داشت.

انجمن ارتباط باز ویدیویی شبکه یا ONVIF   در دوربین مدار بسته تحت شبکه ONVIF سه هدف را به طورکلی دنبال می کند:

1- استاندارد سازی ارتباط بین تجهیزات حفاظتی شبکه
2- استفاده ازدوربین ها درشبکه بدون آنکه به مارک یا برندآن توجه شود با به عبارتی قابلیت همکاری بین محصولات ویدئویی تحت شبکه بدون درنظرگرفتن شرکت های سازنده
3- تمامی شرکت ها وتولید کنندگان بتوانند به تکنولوژی ارتباطی ONVIF  به راحتی دسترسی داشته باشند.(عملکرد آزاد بین تمام شرکت ها وسازمان ها)
یک نکته ای را که نبایدازیاد برد این است که دوربین های باقابلیت ONVIFاگرچه هزینه های بالایی رابرای شما به همراه خواهدداشت اما کارکردهایی چون تعمیر،نگهداری وگسترش سیستم مداربسته شبکه را دارند که می توان بدون دغدغه درمورد امکان همخوانی پروتکل دوربین ازآن استفاده کرد.

این استانداردانواع مختلفی عضو دارد که عبارتند از:

– عضو عادی
– عضومشارکتی
– عضوفعال
1. عضو کامل ومشارکتی برروی تمامی این استانداردهای مطرح شده تاثیربسیاری دارد و درتمامی فعالیت های ONVIFبه طورفعالانه حضوردارند. درحالیکه عضوعادی فقط می تواند ازخصوصیات این استاندارد درجهت محصولات تحت شبکه استفاده کند.
هسته اصلی ONVIF ، تعریف شبکه ویدویویی درچهارچوب ارتباطات براساس IETF است.
استانداردهای وب شامل تنظیمات IP  وحافظتی می باشد.
نسخه اصلی onvif (ورژن اول) دارای مشخصات زیراست:
1.    تنظیم IP
2.    کشف دستگاه
3.    مدیریت دستگاه
4.    تنظیم رسانه ها
5.    مشاهده زمان واقعی
6.    دسترسی به رویدادها
7.    کنترل چرخشی
8.    تجزیه و تحلیل تصویر و فیلم
9.    امنیتی
ورژن دوم onvif  متشکل ازبخش های مربوط به ذخیره سازی وتجزیه وتحلیل می باشد.
درسال 2009، تعداد اعضای onvif  به 127عضو رسید که شامل14 عضو کامل،15 عضو مشارکتی و98 عضوعادی بود. دردسامبر2010 تعداداعضابه 250 نفرافزایش یافت.
شرکت فاین نیزیکی ازاعضای onvif می باشد که دوربین های تحت شبکه این شرکت ازاین استانداردonvif  پشتیبانی می کند.

شرکت داده پردازان پارسوا