نوامبر 5, 2017

دوربین مداربسته ضد آب چیست؟

دوربین مداربسته ضد آب چیست؟

دوربین مداربسته ضد آب : اصطلاح ضدآب، برای طیف وسیعی ازمحصولات به کار برده می شود

ودر حالت کلی معنایی گسترده دارد. باید در نظر داشته باشید که

به طورمطلق نمی توان هیچ پوششی را ضد آب درنظرگرفت؛

درحالیکه تنها می توان درجه مقاومت آن ها دربرابرنفوذ آب را بررسی کرد.

 

میزان مقاومت در مقابل آب را ازطریق استانداردIP مورد بررسی قرارمی دهند. استانداردIP میزان مقاومت هرپوشش را دربرابرنفوذ آب اندازه می گیرد.

مقادیرIP برای دوربین های مداربسته ضد آب بالاتراز65 می باشد که مانع ازنفوذ آب باران به داخل دوربین می شود و از این طریق ازدوربین محافظت می کند.

نکته حائز اهمیت این است که  به منظورمحافظت ازدوربین های مداربسته درداخل آب، می بایست از پوششی استفاده کرد که IP بالاتراز89 داشته باشد.

چگونه وازطریق چه تستی می توان ضد آب بودن یک دوربین مدار بسته را بررسی کرد؟

دوربین های مداربسته دارای استانداردی ازنوع IP66می باشند.

جهت آزمایش کردن ضد آب بودن این دوربین ها می بایست بعد ازپوشاندن

قسمت پشتی دوربین که به دیوار یا سقف نصب می شود با پمپ های فشارقوی،

آب را ازجهت های مختلف به دوربین پاشید. البته انجام این آزمایش نبایستی

اختلالی درعملکرد دوربین ایجاد کند.

سوالی که دراین جا مطرح می شود و بایستی به آن پاسخ داده شود، این است که آیا میتوان دوربین های مداربسته ضد آب را در آب معلق کرد؟

به طورمعمول پاسخ به این سوال خیر است. همانطورکه پیش ترگفته شد

 دوربین های مداربسته دارای استانداردIP66می باشند.دوربین هایی که

این استاندارد را دارند را می توان ازجهات مختلف با آب پرفشارشستشوداد.

اما بایستی بدانید که معلق قراردادن دوربین به صورت معلق درآب،

به احتمال خیلی زیاد باعث ازکارافتادن دوربین های مدار بسته می شود.

البته دوربین هایی با استاندارد IP67 وجود دارند که می توان به طور موقت

آن ها را درآب به حالت معلق قرارداد.