نوامبر 6, 2017

دوربین مداربسته 360 درجه یا چشم ماهی چیست؟

دوربین مداربسته 360 درجه یا چشم ماهی چیست؟

دوربین مداربسته 360 درجه  دوربین های مداربسته چشم ماهی دوربین های عادی شبکه  هستند که  لنزی

شبیه چشم ماهی دارند که قابلیت دریافت تصاویر را در زوایای مختلف دارا می باشد.

اصطلاح چشم ماهی فارسی شده اصطلاح Fisheye   می باشد.

کاربرد دوربین های چشم ماهی

موارد استفاده این نوع دوربین گسترده می باشد. دوربین های چشم

ماهی درمحیط های وسیع هم سطح، تصاویرمناسبی را درتمامی زوای

ا ایجاد می کند. این ویژگی دوربین چشم ماهی یک نوع مزیت محسوب

می شود زیرا ازاین طریق دیگرنیازی به استفاده ازشمار بالای دوربین

جهت پوشش دادن محیط نمی باشد.
ازاین دوربین های درمکان هایی چون سالن های بزرگ، سوله ها و

فضاهای تفریحی بزرگ استفاده می شود. یکی ازمعایب این دوربین

فقدان قابلیت دید درشب است است که به دلیل نورکم، تصویرمناسبی

را ایجاد نخواهد کرد وبایستی نورمحیط درمحل نصب دوربین کافی باشد.

استفاده از دوربین های مداربسته چشم ماهی دربعضی ازمکان ها ممنوعیت دارد:

1. مکان هایی که ارتفاع سقف آن ها کم و یا بیش ازحد بالاست؛ این دوربین ها متناسب با نوع دید لنزی که دارند، درارتفاع های 3 تا 6 متری بهترین تصاویر را ایجاد می کنند. و چنانچه ارتفاع از این مقدار کمتر یا بیشتر باشد تصاویر مناسبی نخواهید داشت.

2. سقف هایی که هم سطح نمی باشد؛  جهت نصب این دوربین بایستی سقف محل موردنظر، تاجایی که امکان دارد هم سطح باشد. زیرا درصورت هم سطح نبود، بخشی زیادی اززاویه دید دوربین ازدست خواهد رفت.

3. مکان هایی بانور کم؛ دوربین های چشم ماهی به دلیل شکل لنزشان و کم بودن فاصله کانون  لنز دوربین، به نور بیشتری نسبت به دوربین های معمولی نیاز دارند.بنابراین تا جایی که امکان داردنباید از این دوربین درمحیط هایی با نورکم استفاده کرد.

4. محیط های بیرونی؛ به دلیل حساسیت بالای لنزدوربین های چشم ماهی به گردوغبار، استفاده ازآن ها درمحیط های بیرونی توصیه نمی شود. همچنین این دوربین به دلیل آنکه معمولا ضدآب نیستند نیزمناسب محیط های بیرونی نمی باشد.

زاویه دید دوربین های چشم ماهی
ازآنجاکه لنزدوربین چشم ماهی ثابت می باشد، زاویه دید آن ها همواره ثابت است . همانطورکه توضیح داده شد این دوربین ها بایستی در ارتفاع مناسب 3 تا 6 متر جهت گرفتن بهترین زاویه دید نصب شوند ودرارتفاع کمتر یا بیشتر از مقدارنصب آن ها توصیه نمی شود زیرا تصاویرباکیفیتی را نخواهند داد.

.دوربین مداربسته 360 درجه

تصویر دوربین چشم ماهی در حالت طبیعی

دوربین مداربسته 360 درجه

یک تصویر 360 درجه و دو تصویر قابل تنظیم

دوربین مداربسته 360 درجه

دو تصویر 180 درجه

دوربین مداربسته 360 درجه

چهار تصویر قابل تنظیم