نوامبر 7, 2017

دوربین مدار بسته امنیتی

مختصری از دوربین مدار بسته امنیتی

دوربین مدار بسته امنیتی : تجهیزات دوربین مدار بسته و ابزار های رایج مورد استفاده در سیستم های  CCTV یاهمان دوربین مدار بسته امنیتی در موارد و مکان های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و امروزه به یکی از پر کاربرد ترین نوع دوربین مدار بسته تبدیل شده اند. در ادامه به بررسی کلی دوربین مدار بسته صنعتی می پردازیم با داده پردازان پارسوا همراه باشید.

دوربین مدار بسته امنیتی رنگی ومونوکروم:

دوربین مدار بسته امنیتی رنگی ومونوکروم به این صورت عمل می کنند که تصاویررا به صورت تمام رنگی به مانیتورهای گیرنده ارسال می کنند.اگرچه این از  دوربین های مدار بسته درمقایسه با دوربینهای مونوکروم قیمت بسیاربالاتری دارند ولی  درنصب وراه اندازی سیستم های CCTV رایج تراند.
ازآنجا که دردوربین مدر بسته امنیتی اشیا وامکانات بایستی با دقت بالایی مونیتورینگ شود دوربین های رنگی با برجسته کردن جزییات تصاویر، درشرایطی که روشنایی محیط درحد پایینی است، تصاویررا به صورت رنگی نمایش می دهد.

دوربین مدار بسته امنیتی

دوربین های مونوکروم یا دوربین مدار بسته  سیاه وسفید(B&W) درمقایسه با دوربین های رنگی با قیمت پایین تری عرضه می شوند و درمحیط های کم نورومکان هایی که اشیای تیره تری درآن موجود است، به دلیل آنکه نیازبه روشنایی کمتری نسبت به دوربین های رنگی دارند، کاربرددارد.  این دوربین ها به دلیل استفاده از CCDهای SINGLE PLATE تصاویررا با دقتی بالاتر ازدوربین های رنگی ارائه می دهد.

شکل ظاهری دوربین مدار بسته امنیتی  و تجهیزات دوربین مدار بسته

این دوربین مدار بسته امنیتی متناسب با توجه به محیطی که درآن نصب می شوند دراشکال مختلفی چون استوانه ای، جعبه ای، دام ودام های ترکیبی تولید می شود.
نوع دام این این دوربین ها ازیک محفظه گنبدی شکل تشکیل شده است که دوربین را ازخطرات نه چندان جدی محافظت می کند. دردرون این محفظه گنبدی شکل دوربین به حالت افقی وعمودی قرارگرفته است که به راحتی قابل گردش باشد.
دردوربین های دام ترکیبی بخش های هد متحرک برای چرخش به صورت افقی ویا عمودی، موتورمحرک لنز وخود دوربین مداربسته به صورت جداگانه درمحفظه دربرگیرنده دوبین قرارگرفته اند.محفظه این نوع دوربین به گونه ای طراحی شده است که صدای ناشی ازحرکت دوربین را کاهش داده وازدستگاه دربرابررطوبت وغبارمحافظت می کند.

منبع تغذیه سیستم های CCTV :

AC MAIN SYSTEM :

استفاده ازمنبع تغذیه AC برای امکاناتی مانندکاور، هزینه نصب را کاهش می دهد.

 24V AC SYSTEM  :

کاهش بهای تمام شده علی الخصوص زمانی که دوربین به حالت ترکیبی با کاوروهد چرخاننده افقی وعمودی متصل شده باشد.

 12V DC SYSTEM :

باتوجه به اینکه دراین روش منبع تغذیه دوربین مداربسته به طورمستقیم به دوربین متصل می شود وتغذیه هماهنگ کننده سیگنال های رادیویی، ازاین منبع استفاده نمی کند افت ولتاژدراین روش به حداقل می رسد.

SINGLE CABLE:

در این روش به دلیل آنکه یک کابل کواکسیال سیگنال ویدیویی و کابل تغذیه دوربین مدار بسته امنیتی از یک منبع استفاده میکنند مقدار هزینه های سیم کشی کاهش می یابد . البته بایستی به این نکته توجه داشت که استفاده ازاین روش درمسافت طولانی مناسب نیست ودوربین هایی که توسط سازندگان مختلف تولید می شوند را نمی توان با این روش به یکدیگرمرتبط نمود.