نوامبر 6, 2017

دوربین مدار بسته با زاویه دید بالا

دوربین مدار بسته با زاویه دید بالا

دوربین مدار بسته با زاویه دید بالا : درابتدای بحث سوالی مطرح می شود

که اغلب برای بسیاری ازمشتریان  دوربین مدار بسته پیش می آید.

سوالی که دراین جا آورده می شود این است که چرا دوربین مدار بسته آنالوگ را با لنزهایی که زاویه دید محدود دارند می سازند؟

انواع مختلفی ازلنزدورین های آنالوگ دربازار موجود می باشد که رایجترین آن ها عبارت است از:

1. لنز3.6 میلی متری(72 درجه)
2. لنز2.8 میلی متری(96 درجه)
3. لنز4 میلی متری(65 درجه)

اما با وجود این تنوع درلنز، چرا زوایای دوربین مداربسته محدود است؟

اگرشما به تصاویر یک لنز با فاصله کانونی پایین توجه کنید می بینید که

هرچه لنز زاویه دید بالاتری داشته باشد تصاویربه صورت گرد ترنشان داده

می شود و این مسئله باعث امکان تشخیص جزییات تصاویر را کاهش خواهد

داد همچنین با افزایش زاویه دید دوربین، عمق دید آن کاهش می یابد و امکان

مشاهده جزییات به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کند.

دوربین ها 180 و 360 درجه

این دوربین ها اصطلاحا به دوربین های چشم ماهی معروف می باشند.

درمقاله های پیشین با این دوربین آشنا شدید اما جهت یاد آوری به آن

مختصر اشاره ای خواهیم داشت.
لنزدوربین های چشم ماهی به گونه ای ساخته می شود که تصاویر را از

تمامی زوایای اطراف خود به شما ارائه می دهد. یکی ازمعایب این دوربین

های این است که درسیستم های مداربسته آنالوگ نمی توان ازآن ها

استفاده کرد درحالیکه درسیستم های مداربسته شبکه می توان بااستفاده

ازاین دوربین، ازمکان های مختلف دید مناسبی داشته باشید ومشکل گرد

شدن تصویر دردوربین های شبکه با استفاده ازنرم افزارهای پردازش تصویر

رفع خواهد شد. کار کرد این نرم افزار به این صورت است که ازطریق کشیدن

گوشه های تصاویر، تصویری درخروجی به شما تحویل می دهد.

چگونه می توان زاویه دید دوربین را براساس لنزدوربین محاسبه کرد؟

درتعیین میزان زاویه دید دوربین دو عامل اصلی تعیین کننده است:

1. اندازه چیپ تصویر دوربین: با کسری ازاینچ نشان داده می شود وبرای اکثردوربین ها 3/1 اینچ است.
2. فاصله کانونی لنزدوربین: به طورمعمول با میلی متر نشان داده می شود. که برای دوربین های عادی بین 2.8 تا 12 میلی متراست درحالیکه برای دوربین با زاویه دید بالا، لنزی با فاصله کانونی بین 1 تا2 میلی متردارند.

به منظورمحاسبه زاویه دید دوربین مدار بسته می توان ازابزارمحاسبه لنزدوربین مداربسته استفاده کرد.