نوامبر 7, 2017

دوربین مدار بسته و اخطار ویدنو لاست(Video Lost)

توضیحاتی در رابطه با اخطار ویدئو لاست(Video lost) در دوربین مدار بسته

شاید این مساله برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام تماشای تصاویر دوربین مدار بسته روی مانیتور ، یکی از تصاویر موجود قطع شده و Error گم شدن تصویر و با عنوان Video Lost داده شود. علت اصلی بروز این مشکل چیست؟ برای حل این مشکل به وجود آمده چه کاری باید انجام داد؟ شاید راحت ترین راه حل برای این مشکل به وجود آمده تماس با متخصصین و نصاب های دوربین مداربسته باشد، ولی اگر دلایل به وجود آمدن Video Lost را بدانید شاید خودتان نیز به راحتی بتوانید آن را حل کنید.

ویدئو لاست

دلایل به وجود آمدن ویدئو لاست:

بروز خطای ویدئو لاست ممکن است علت های زیادی داشته باشد، که در ادامه به معرفی و بررسی برخی از آن ها می پردازیم ، با داده پردازان پارسوا همراه باشید.
1. ممکن است منبع تغذیه خیلی گرم شده باشد ویا اینکه درحال خراب شدن است وعمرآن روبه پایان است.
2. کابل برق ویا منبع تغذیه قطع شده است.
3. فیش BNC پشت دوربین مدار بسته قطع شده است.
4. فیش BNC پشت دستگاه ضبط DVR، جداشده است.
5. ممکن است مغزی سیم کواکسیال در طول مسیر انتقال تصویر قطع شده باشد..
6.ممکن است مشکل ازدوربین مداربسته باشد ولنزاتوآیریس دوربین مداربسته خراب شده باشد.
8. امکان دارد پورت RG45  واقع در پشت دوربین مداربسته قطعی داشته باشد.
9. ممکن است کابل شبکه متصل به دوربین مداربسته دیجیتال ، قطع شده و یا اتصالی پیداکرده است.
10. پورتRG45 ازهاب خارج شده است و یا خارپورت شکسته شده یا اشکال پیدا کرده است.
11. همچنین اگرازیک رابط بی ان سی ،سه راهی و یا تقویت کننده استفاده می کنید آن رانیزچک کنید، شاید مشکل ازآن باشد.
شما می توانید باکنترل هریک ازمواردبالا علت این قطعی وعدم نمایش تصویررا پیداکنید وبه حل آن اقدام کنید.

اما اگرمانیتورمتصل به دی وی آر ویا ان وی آردوربین مداربسته روشن نباشد می توان ازطریق سیستم های هشدارصوتی که درDVRوNVR های پیشرفته وجود دارد وصوتی می باشد استفاده کرد. به اینصورت که شما ازمانیتوردورهستند ویا مانیتورخاموش.

پارسوآ الکترونیک