نوامبر 7, 2017

دوربین مدار بسته و استاندارد Onvif

دوربین مدار بسته و  واژه Onvif  استاندارد جهانی و صنعتی آزاد با هدف آسان نمودن در ارتباط فیزیکی محصول های حفاظتی

استانداردOnvif

لغت Onvif برگرفته از Open Network Video Interface Forum (انجمن ارتباط باز ویدئویی شبکه) می باشد . در واقع این انجمن با هدف فراهم نمودن یک استاندارد جهان به منظور برقراری ارتباط دوربین های شبکه

البته بدون توجه  نمودن به تولید کنندگان آن تولید شده است . ONVIF در اصل یک انجمن جهانی به منظور فراهم نمودن یک استاندارد عمومی در ساخت و ارتباط دوربین های مداربسته شبکه بشمار می رود.

Onvif استاندارد جهانی و صنعتی آزاد با هدف آسان نمودن در ارتباط فیزیکی محصول های حفاظتی

به منظور ارسال و همچنین دریافت نمودن اطلاعات هر دوربین مداربسته شبکه ازپروتکل ارتباطی ویژه خود استفاده خواهد نمود. برای دوربین شبکه این پروتکل مرا می توان مثل زبان برای انسان تشبیه کرد . از این جهت امکان ایجاد ارتباط تحت یک نرم افزار را در شبکه دوربین های با پروتکل مختلف نخواهد داشت و این مبحث در دوربین های شبکه موجب محدودیت های بسیاری می شود.
البته باید این نکته را بخاطر داشته باشیم که اگر نصب یک دوربین شبکه فاقد امکانات ONVIF شکل بگیرد بدین ترتیب در همان شبکه امکان اضافه نمودن یک دوربین با مارکی مختلف موجود نمی باشد. از این رو کاکرد و هدف این انجمن  اهمیت ویژه ی داشته است.
در اصل ، onvif یک استاندارد جهانی است و با صنعتی آزاد که هدف آسان نمودن و راحتی در ارتباط فیزیکی محصول های حفاظتی تحت شبکه را فراهم نموده است اگر قصد داشته باشیم به معنی دیگری آن را بیان کنیم باید بگوییم  ؛ در سال 2008  onvifبه واسطه سه شرکت اکسیز , سیستم حفاظتی بوش و سونی ساخته شد .
هدف این نوع استاندارد ایجاد کردن یک استاندارد در سطح بین المللی در پیش برد برقراری نمودن ارتباط محصولات تحت شبکه از شرکت های مختلف با یکدیگر می باشد.
این استاندارد سه هدف زیر را دنبال می کند:
1.        استانداردی در جهت برقراری نمودن ارتباط مابین دستگاههای ویدئویی تحت شبکه
2.        ایجاد توانایی همکاری مابین محصولات ویدئویی تحت شبکه البته  بدون اینکه شرکت سازنده را در نظر داشته باشیم
3.        کارکرد آزاد مابین همه شرکت ها و سازمان ها
این استاندارد سه نوع عضو متفاوت را دارا می باشد : عضوها شامل عضو  عادی , عضو  مشارکتی و عضو کامل است .
می توانند بر روی این استاندارد عضو جامع و مشارکتی تاثیر زیادی گذاشته است و در همه ی فعالیت های onvifحضور فعال گونه ای داشته باشد. اما  می توانند عضو عادی تنها از ویژگی های این استاندارد جهت محصولات تحت شبکه استفاده نماید.

سطح عضویت

امتیازات

عضو عادی

عضو مشارکتی

عضو کامل

کمیته مدیریتی

شرکت به عنوان یک عضو کمیته راهبردی

حق رای برای انتخاب اعضای کمیته راهبردی

شرکت به عنوان یک عضو کمیته ها (بجز کمیته راهبردی)

حق رای برای انتخاب اعضای کمیته ها (بجز کمیته راهبردی)

شرکت در گروه های کاری

دسترسی سریع به مشخصات و موارد مرتبط

شرکت در نشست ها (مانند نشست سالانه)

دسترسی به پیشنویس مشخصات

استفاده از ابزار انطباق

استفاده از آرم onvif

استفاده از انجمن توسعه دهندگان

دسترسی به بستر اصلی نرم افزار

هسته مرکزی این استاندارد onvif در قالب شبکه ویدئویی در چهارچوب ارتباطات بر پایه IETF و استاندارد های وب تنظیم های IP و حفاظتی را شامل می شود . ویژگی های نسخه اصلی (version 1.0)  به تعریف زیر است :
1.        تنظیم IP
2.        کشف نمودن دستگاه
3.        مدیریت کردن دستگاه
4.        تنظیم رسانه ها
5.        مشاهده تایم واقعی
6.        دسترسی به رخدادها
7.        کنترل نمودن چرخشی
8.        تجزیه و تحلیل تصویر و فیلم
9.        امنیتی
نسخه دوم  onvifشامل بخش های  ذخیره سازی وهمچنین قسمت های زیادتر تجزیه وتحلیل را در خود داشته است .
اگر بخواهیم به معنی دیگری آن را بیان کنیم باید بگوییم در صورتی که تجهیزهای onvifپشتیبانی شود امکان برقرار نمودن قسمت های  بالا در تجهیزهای متفاوت صرف نظر از کارخانه سازنده آن آسان است.
اعضایONVIF  در دسامبر سال 2009 به 127 عضو رسیده ند که عبارت است از 14 عضو کامل، 15 عضو مشارکتی و 98 عضو عادی هستند. میزان این اعضا در دسامبر سال 2010 به 250 عضو رسیده است. اما باید بدانیم که شرکت فاین هم از اعضای ONVIF بشمار می رود و این شرکت دوربین های تحت شبکه که ساخته است  از این استاندارد پشتیبانی خواهند کرد.
البته باید به این نکته توجه کنیم که دوربین های با توانایی ONVIF با اینکه هزینه ی زیادی داشته است اما در اختیار شما امکان بسیار مهمی را قرار خواهد داد و البته شما می توانید از امکان تعمیر ، نگهداری و همچنین گسترش سیستم مداربسته شبکه بدون وجود دغدغه در ارتباط با امکان همخوانی نمودن پروتکل دوربین مدار بسته از انها استفاده نمایید