نوامبر 7, 2017

دوربین مدار بسته و سیستم ضبط تصاویر

توضیحاتی در رابطه با دستگاه ضبط دی وی آر( DVR) : در واقع، سرور سیستم دوربین مدار بسته آنالوگ را دستگاه ضبط دی وی آر DVR  گویند که دوربین مداربسته در این گونه سیستم ها به دستگاه ضبط دی وی آر DVR وصل شده و با بکارگیری آن به ضبط، بخش یا انتقال تصاویر می پردازند.

وظایف  دستگاه ضبط دی وی آر DVR شامل چه مواردی می شود؟

مهم ترین و اصلی ترین وظایف دستگاه ضبط دی وی آر DVR شامل موارد زیر است:

ضبط کردن تصویرهای دوربین مداربسته: در واقع شما می توانید تصویرهای دوربین مداربسته را با بکارگیری دستگاه ضبط دی وی آر DVR  ضبط کرده و دوباره به بازنگری یا پشتیبانی آنها بپردازید.
مشاهده کردن تصویرهای دوربین به شکل یکپارچه: درو واقع از طریق اتصال یافتن دستگاه ضبط دی وی آر DVR به نمایشگرها می توان کلیۀ تصاویر دوربین ها را به شکلی یکپارچه در صفحه ای واحد مشاهده کرد.

تنظیم کردن تصویرها و ضبط کردن آنها در دستگاه ضبط دی وی آر

دستگاه ضبط دی وی آر DVR باعث می شود که شما تصویرها را از نظر نور و رنگ، نوع و زمان بندی همانگونه که خود دوست می دارید تنظیم کرده و ضبط نمایید.
موجب اتصال به شبکه و انتقال تصاویر می شود: به این معنی که شما می توانید با بکارگیری پورت LAN واقع در دستگاه ضبط دی وی آر DVRتصویرهای دوربین را به محیط شبکه رایانه ای وارد ساخته و یا اینکه تصاویر را در اینترنت مشاهده کنید.
کنترل کردن دوربین های گردان: با بکارگیری پورت RS485 واقع در دستگاه ضبط دی وی آر DVR میتوان دوربین های گردان یا دوربین های زوم را کنترل کرد.

دسته بندی کردن دستگاه ضبط دی وی آر DVR

به طور معمول دستگاه ضبط دی وی آر DVR از جهات مختلف دسته بندی می شوند که مهمترین جهات دسته بندی این دستگاه ها تعداد کانال های تصویر DVR و کیفیت ضبط کردن در دستگاه ضبط دی وی آر DVR می باشد.
معمولترین دستگاهه ای ضبط دی وی آر DVR از جهت تعداد کانال تصویر DVR به صورت زیر می باشند:
دستگاه ضبط دی وی آر DVR 04 CH کانال: این دستگاه ضبط دی وی آر میتواند امکان نصب کردن تا 4 دوربین مدار بسته را ایجاد نماید.
دستگاه ضبط دی وی آر DVR 08CH کانال: این دستگاه ضبط دی وی آر می تواند امکان نصب کردن تا 8 دوربین دوربین مدار بسته را ایجاد نماید.
دستگاه ضبط دی وی آر DVR 16CH کانال: این دستگاه ضبط دی وی آر می تواند امکان نصب کردن تا 16 دوربین دوربین مدار بسته را ایجاد نماید.

رزولوشن های ضبطی دستگاه ضبط دی وی آر DVR

دستگاه ضبط دی وی آر

در واقع قابلیت رزولوشن ضبط کردن دستگاه ضبط دی وی آر DVR در زمرۀ بااهمیت ترین ویژگی های این دستگاه می باشد. این رزولوشن مشخص کننده اندازه تصویرهای ضبطی می باشد.و همچنین رزولوشن تصاویر اهم ترین معیار تشخیص جزئیات تصاویر است. با گسترش روزافزون رزولوشن تصاویر ضبطی دستگاه ضبط دی وی آر DVR می توان جزئیات بسیاری را در مورد تصاویر به دست آورد. در مواقع گزینش دستگاه ضبط دی وی آر DVR  به طور دقیق باید به رزولوشن ضبطی دستگاه و تعداد فریم ضبطی در این رزولوشن توجه کرد.

در جدول زیرین به طور خلاصه رزولوشن های ضبطی دستگاه ضبط دی وی آر DVR  را مشاهده خواهید کرد.

قالب رزولوشن استاندارد تلویزیونی PAL( مورد استفاده در ایران) استاندارد تلویزیونی NTSC
WD1 960*576 960*480
D1 720*576 720*480
4CIF 704*576 704*480
2CIF 704*288 704*240
QCIF 176*144 176*120

موانع و محدودیت های رزولوشن در دستگاه ضبط دی وی آر

در واقع دوربین مدار بسته آنالوگ محدودیت رزولوشن تصاویر تا انتهای WD1 را دارا می باشند. به همین منظور بیشتر از این میزان برای رزولوشن ضبطی دستگاه ضبط دی وی آر DVRاستفاده نخواهد شد.
و در مواقعی که احتیاج به کیفیت ضبطی بیشتر از WD1 باشد بهترین راه استفده از سیستم مداربسته تحت شبکه یا دیجیتال می باشد.

از رایجترین رزولوشن ضبطی دستگاه ضبط دی وی آر DVR :

–    D1
–    CIF

این مقاله به روز نیست و امروزه کم کیفیت ترین دوربین مدار بسته نیز از قابلیت تصویر برداری مگاپیکسلی برخوردار است.

پارسوآ الکترونیک