نوامبر 7, 2017

ریموت برای دزدگیربهتراست یا کد؟

ریموت برای دزدگیر بهتراست یا کد؟

کنترل دوربین مدار بسته از دور : ازمیان دوربین مدار بسته و  سیستم های حفاظتی که درمقاله های پیشین درموردآن ها صبحت شدکدامیک امنیت بیشتری را برای کاربران فراهم می کند؟

کارکرد سیستم های قدیمی به این صورت بود که با سوییچ آلفا روشن وخاموش می شدند. دراین سیستم ها بعد چرخاندن کلید، برای خروج ازمحیط چند ثانیه فرصت دارید تا ازآن خارج شده و سپس سیستم مسلح می شود.

با پیشرفت تکنولوژی، سیستم های جدیدتر که ظهورکردند با کیپد(keypad) روشن وخاموش می شدند.

یعنی بعد ازآنکه وارد منزل شدید، یک کد یا رمزجهت خاموش کردن دزدگیر، به سیستم می دهید تا off شود.

ریموت برای دزدگیربهتراست یا کد؟

امروزه اکثرسیستم ها با سیستم حفاظتی ریموت کنترل روشن وخاموش می شوند ولی آیا این ریموت ازنظرامنیتی مشکلی ندارد و دارای ایمنی صد درصد است؟

آیا امکان دارد که سارقان ازاین سیستم سوء استفاده کرده و به کپی یا اسکن و تکثیرریموت اقدام کنند؟

هر برند ریموت کنترل یک نوع  آی سی دارد که متشکل ازمیلیون ها کد است وتقریبا امکان تکرار درآن ها وجود ندارد وصفراست. ریموت کنترل، ازطریق ارسال یک کد خاص، باعث مسلح یا غیرمسلح شدن سیستم می شود.

درسال های پیش که ریموت کنترل ( کنترل دوربین مدار بسته از دور )برای اولین باروارد بازارشد، ریموت هایی نیزعرضه شدند که قابلیت کدخوانی را داشتند. به این صورت که اگردرنزدیکی ریموت شما قرارمی گرفتند می توانستند کد آن را کپی کرده وعملکردی مشابه ریموت شما داشته باشند.

این قابلیت ریموت های جدید، کارخانه های تولید کننده را به این فکرانداخت تا ریموتی را تولید کنند که نتواند به راحتی کدراکپی برداری کند وریموت های آنتی کد وآنتی اسکن وارد بازارشدند که ایمنی بسیار بالایی دارند وبه راحتی قابل تکثیرنیستند.

نکته: ریموت ها مانند کلید می باشند و نبایستی آن را به دست کسی به امانت سپرد.

اگر ایمنی ریموت را صد درصد فرض کنیم، چنانچه ریموت گم شد وسارقی آن را پیدا کند چه اتفاقی می افتد؟ خب پاسخ ساده است. اگرسارق آدرس شما را داشته باشد می تواند ازآن به راحتی استفاده کند.

نکته: اگرمیخواهید ازدزدگیربرای فضایی استفاده کنید که اهمیت بالایی برای شما دارد بایستی ازترکیب کد وریموت استفاده نمایید. به این صورت که برای خاموش کردن دزدگیر، ابتدا از ریموت استفاده کرده وبعد از ورود به درون ساختمان، با دادن ازرمزعبوربه کیبورد دستگاه، سیستم را خاموش کنید.