نوامبر 7, 2017

سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی (Thermal Imaging System)

سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی (Thermal Imaging System)

سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی (Thermal Imaging System) : سیستم های غیر فعال (Passive)، سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی می باشد که با عنوان FLIR نیز خوانده می شوند و محدوده ی کاریشان در ناحیه مادون قرمز میانی (Infrared Radiaton) و بلند طیف الکترومغناطیسی می باشد.

سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی (Thermal Imaging System) :

سیستم های غیر فعال (Passive)، سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی می باشد که با عنوان FLIR نیز خوانده می شوند و محدوده ی کاریشان در ناحیه مادون قرمز میانی (Infrared Radiaton) و بلند طیف الکترومغناطیسی می باشد.

سیستم های دوربین مدار بسته حرارتی (Thermal Imaging System)

برای تصویر برداری، از تابشی که از خود اجسام ساطع می گردد، این سیستم ها استفاده می کنند. همانگونه که می دانیم اجسام طیف پیوسته ای را با امواج الکترومغناطیسی که از خود ساطع می کنند، می پوشانند، طول موج پیک و میزان توان گسیلی آن به دمای جسم وابسته بوده و طبق قانون پلانک، هر جسمی که دمایش بالاتر از صفر مطلق باشد (273- درجه سانتیگراد)، انرژی از خود ساطع می کند.
در دوربین های مداربسته حرارتی، تصاویر به صورت سیاه و سفید می باشد.
نکته : با توجه به نوع دوربین و شرایط آب و هوایی محیطی (گرم یا سرد)، دوربین های حرارتی بعد از روشن شدن، مدت زمانی برای خنک شدن لامپ نیاز دارند.

(عمل Cooling)

روش های خنک کنندگی و زمان سرمایش، در دوربین های حرارتی مختلف، متفاوت می باشد.

امواج مادون قرمز (Infrared Radiaton)

بخشی از طیف الکترومغناطیسی، مادون قرمز است که در طیف طول موجی بین (nm – 1mm760) قرار دارد. غالبا مادون قرمز را به 3 بخش نزدیک (Near Infrared)، میانی (Mid Infrared) و دور (Far Infrared) تقسیم می کنند، همچنین فرکانس مادون قرمز بین (T HZ – 1T HZ 100) قرار دارد.

شرکت داده پردازان پارسوا