مهندسان و مشاوران داده پردازان پارسوآ با تکیه بر دانش فنی و به همفکری و همیاری گذاشتن دانسته هایشان در ضمینه های طراحی و اجرای انواع پروژه های ذکر شده در قسمت پروژه های انجام شده سایت ، به اقدام تعهد پشتیبانی و خدمات پس از فروش سایر مجریان(در صورت رعایت کردن قوانین و تکنیکهای نصب داده پردازان پارسوا) نیز نموده ، و همینطور آمادگی خود را جهت تقبل خدمات فنی و پشتیبانی سایر کار فرمایان پس از کارشناسی فنی و حضوری مرکز مورد نظر(بدون در نظر گرفتن تعداد و وسعت کار) نیز مینماید .
کافیست برای برخورداری از این خدمات با کارشناسان فنی گروه  تماس گرفته ، درخواست اعزام کارشناس فنی نمایید تا در اولین فرصت متخصصین مورد نظر دوربین مدار بسته پارسوآ در خدمت رسانی به شما حاضر باشند .