نوامبر 7, 2017

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر دوربین مدار بسته حرارتی

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر دوربین مدار بسته حرارتی

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر دوربین مدار بسته حرارتی : محدودیت هایی در عملکرد سیستم از طریق عواملی چون، نویز (نویز سیستم، پس زمینه و …)، مشخصات فنی سیستم، محیط اتمسفری، فاصله، ابعاد و … ایجاد شده و لذا انتخاب و طراحی دوربین مدار بسته پیچیده تر می شود. به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت تصویر را می توان به صورت ذیل بیان کرد

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر دوربین مدار بسته حرارتی

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر دوربین مدار بسته حرارتی

محدودیت هایی در عملکرد سیستم از طریق عواملی چون، نویز (نویز سیستم، پس زمینه و …)، مشخصات فنی سیستم، محیط اتمسفری، فاصله، ابعاد و … ایجاد شده و لذا انتخاب و طراحی دوربین مدار بسته پیچیده تر می شود. به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت تصویر را می توان به صورت ذیل بیان کرد :
1)    مانیتور : از عوامل تاثیر گذار به فاصله از شخص مشاهده کننده، تشعشعات و کنتراست می توان اشاره نمود.
2)    موضوعات صفحه : از عوامل تاثیر گذار به مشخصات هدف، مشخصات زمینه، حرکت و انعکاسات می توان اشاره نمود.
3)    مشخصات سیستم تصویر حرارتی : از عوامل تاثیر گذار به حد تفکیک، حساسیت (ATF)، نویز و خروجی به ورودی دوربین می توان اشاره نمود.
4)    ضریب عبور از اتمسفر : از عوامل تاثیر گذار به چون مه، باران و غبار می توان اشاره نمود.
تذکر :‌ قسمت اعظمی از بررسی ها در مبحث کیفیت تصویر، روی دو موضوع قدرت تفکیک مکانی (Resolution) و حساسیت دمایی (Sensitivity) صورت می گیرد.

شرکت داده پردازان پارسوا