نوامبر 7, 2017

عوامل مؤثر بر کیفیت دستگاه ضبط دوربین مدار بسته

عوامل مؤثر بر کیفیت ضبط دستگاه DVR:به طور کلی کیفیت ضبط دستگاه های DVR به دو صورت گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد.

تاثیر اندازه و رزولوشن تصاویر در کیفیت ضبط دستگاه DVR :

اندازۀ هر تصویری تأثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت ضبط دستگاه DVR و ضبط جزئیات آن تصویر خواهد داشت. در واقع به هر میزان که اندازه تصاویر ضبط شده زیادتر باشد به همان طریق نیز میتوان جزئیات بسیاری را بازبینی کرد. معمولا برای نمایش اندازه تصویرهای ضبطی دستگاه های  DVR قالب های رزولوشن تلویزیونی را بکار می گیرند.

از ویژگی های بسیار مهم کیفیت ضبط دستگاه DVR قابلیت رزولوشن ضبطی دستگاه می باشد که این قابلیت تشخیص دهندۀ کیفیت و اندازۀ تصاویر ضبطی می باشد.

کیفیت ضبط دستگاه DVR

رزولوشن تصاویر از اساسی ترین عوامل تعیین کنندۀ جزئیات تصاویر دوربین مداربسته هستند.

هنگامی که افزایشی در رزولوشن تصاویر در دوربین مداربسته ضبطی در دستگاه DVR صورت می گیرد بدین شکل می توان جزئیات زیادتری را در نمایشگر ها مشاهده کرد.
در مواقع گزینش دستگاه های DVR بایستی به رزولوشن ضبطی دستگاه های DVR و همچنین تعداد فریم ضبطی موجود در آنها دقت کرد.
تعداد فریم تصویر در ثانیه( fps) : در واقع تعداد فریم تصویر در ثانیه تعیین کنندۀ این امر است که هر ثانیه از فیلم ضبطی متشکل از چندین تصویر ثابت می باشد. در واقع تعداد فریم تصویر تقش بسیار زیادی  در ضبط جزئیات حرکت های موجود در تصاویر دارد. به طور طبیعی هر میزان که تعداد فریم ها زیادتر باشد جسم های متحرک در تصویر با کیفیت بیشتری قابل رؤیت خواهند بود.
متخصصین دانشگاه توکیو موفق به ساخت دوربینی سریع و جدید شده اند که به ضبط وقایع در سریعترین حالت  که بیش از یک تریلیون فریم در ثانیه است می پردازد. در واقع این سرعت، هزار برابر بیشتر از سرعت دوربین های سریع معمولی می باشد. این دوربین های جدید و سریع دوربین های STAMP، می باشند که از طریق این دوربین ها می توان به شناسایی وقایع بسیار پیچیده و بسیار سریع  گوناگون پرداخته که این مسئله بسیار امیدوارکننده خواهد بود. در واقع این دوربین، پالس فوق کوتاه نور را به شبکه ای از فلش های رنگی گوناگون بخش بندی کرده و این فلش ها بسیار سریع به شی مورد تصویربرداری می خورند.

رابطه رزولوشن با تعداد فریم کیفیت ضبط دستگاه DVR

دستگاه های DVR توانایی ضبط حجم معینی از اطلاعات را دارا هستند. در شرایطی که اندازه تصاویر منتخب برای ضبط شدن کمتر از ظرفیت دستگاه باشد دستگاه تعداد فریم تصویر را پایین خواهد آورد. فقط دستگاه هایی که دارای قدرت پردازش بیشتری باشند توانایی ضبط تصویرهای بزرگ را خواهند داشت. معمولا برای دستگاهی که تعداد فریم موجود در آنها برای ضبط کردن دارای کیفیتی پایین است از عبارتی مشابه عبارت زیرین استفاده می شود:
D1 Recording Resolution Non-Real time Up to
عبارت Non-Real time به این معنی است که ضبط کردن تصویرها در تعداد فریم پایین تر از 25 فریم می باشد. و معمولا دستگاهی که تعداد فریم موجود در آنها کاهش نیافته است اصطلاحی مشابه اصطلاح زیرین استفاده می شود.
Recording Resolution Real time D1

شرکت داده پردازان پارسوا