نوامبر 7, 2017

فروش دوربین مدار بسته و مشتری مداری

فروش دوربین مدار بسته خوب بر  پایه خواسته های امنیت مشتری به چه معناست؟
اگر که این امکان را داشته باشیم  همه ی استدلال های مشتری راکه در مورد محصول یا نحوه ارائه خدمات از ما می پرسد را پیش بینی نموده و برای همگی آنان راه حلی بیابیم آنگاه می توان گفت با اطمینان خریدار را راغب به خرید نموده و فروش متناسب شکل بگیرند.

فروش خوب بر پایه خواسته های امنیت مشتری به چه معناست؟

با توجه نمودن به آنچه که رفتار افراد خیلی پیچیده و کمتر قابل پیش بینی را داشته اند بدین ترتیب در جهت برطرف شدن انتظارها ونیازها منطقی انسانی شناخت این رفتارها گاه امری سخت و دشوار جلوه می دهد در این مابین کمپانی هائی وجود داشته است که اقدام به شناخت و شناسایی تمام این انتظارها و نیازها و رفتارهای اصلی و پیچیده انسانی نموده و به تجزیه و تحلیل بازار در جهت رفع نمودن آنان اقدام نموده و از بین همگی برند ها تجهیزات مربوطه  مورد احتیاج را انتخاب و به ارائه طرح اقدام خواهند نمود.

نوآوری و توسعه یافتن دست در دست یکدیگر :

به هیچ عنوان خلاقیتی که ایجاد می شود و به اختراع ختم می شود  و بدین صورت احتیاج جامعه را برطرف می کند متوقف نخواهد شد  بدین صورت با ابتدایی ترین برطرف نمودن خواسته ها  ،نیازی دیگر به وجود می آید که کمپانی ها خودش را به رفع آن  و  همچنین بر طرف کردن آن لازم می داند  و این موجب توسعه دادن و گسترش و همچنین تکمیل تر شدن آن نوآوری می شود . البته باید بگوییم که کمپانی هایی موجود هستند که خواهند توانست به خلاقیت دست پیدا کنند ، یا نوآوری ایجاد نمایند  و خواسته ها را بر طرف نمایند ، در رشد جامعه وجود این گونه مراکز به عنوان اساس و پایه هستند .

استاندارد :

در جهت برطرف نمودن احتیاج های بشری هر محصول و ساختاری که ساخته شود و در اختیار آنها قرار گرفته شود  به تهیه قوانین و چهارچوب هایی که برپایه علم و تجربه بدست امده میباشد نیاز داشته است ،که  بر اساس ان سازندگان قادر باشند اقدام به ساخت تولیدات خود نمایند  .شناختن این مرکزها که همه ی کمپانی ها خود را ملزم به گرفتن امتیازات از آنها میدارند ضروری و لازم است.
به واسطه یک کمپانی بزرگ امریکایی اولین استانداردی که به اسم PSIA پایه گذاری شده است . موجب شده است که کمپانی های که سیستم نظارت تصویری را تولید می کنند به رعایت نمودن قوانین و موازین آن موکلف شوند.
به واسطه کمپانی های  بزرگ آسیایی و اروپایی  دومین استانداردی که به اسم ONVIF بنیان گذاری شده است. این امر موجب شده است که کمپانی های این قاره ها که اقدام به تولید سیستم نظارت  نموده اند  خود را موظف بدانند که قوانین و مقررات را رعایت نمایند. همچنین آنها در طی مراحل مختلف شعار یکپارچه سازی در امر تولید و بکارگرفتن  صنعت نظارت تصویری را همواره تکرار نمایند.
بعد از استاندارد PSIA  سازمان استاندارد ONVIF صورت گرفت ولی توانسته است زیادترین پارامتر های امتیازی را به خود اختصاص بدهد و کمپانیهای تولید کننده همواره تلاش می نمایند که بالاترین امتیاز فن آوری  از این سازمان را نصیب خود کنند.
البته زمانی که به این نمونه سازمانها مراجعه می نمایید خواهید توانست به مشاهده نمودن توانمندیهای سازمانهایی که قادر بوده اند بالاترین امتیاز و یا در صدر را کسب نموده بپردازید و نهایت آسایش را به نسبت انتخاب نمودن برند را بدست اورد.
در جایی که موضوع جان و مال و همچنین اطلاعات در میان باشد انتخاب نمودن یک سیستم نظارت تصویری بصورت صحیح بسیار مهم و دارای تاثیر و حائز اهمیت است و با مراجعه کردن به این سازمانها قادر خواهید بود که اقدام به انتخاب منطقی درست انجام نمایید.

منبع : دوربین مدار بسته پارسوا الکترونیک