قیمت دوربین مدار بسته علاوه بر اینکه که مناسب با کاربری های فروشگاهی و منازل مسکونی دارند از کیفیت استانداردی برخوردارند و شرکت داده پردازان پارسوا به عنوان وارد کننده و فروشنده ، وظیفه گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات را نیز بر عهده دارد .

قیمت دوربین مدار بسته
تجهیزات شامل : 20 متر کابل تمام مسی
آداپتورها و تمامی اتصالات
با امکان انتقال تصویر در بستر اینترنت به تلفن همراه
ضد آب مناسب برای فضای داخلی و بیرونی
دید در شب تا 20 متر
یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش سازمانی
هزینه نصب در تهران 90 هزار تومان در صورت نیاز مشتریانمشاهده مطالب

دوربین مدار بسته
تجهیزات شامل : 30 متر کابل تمام مسی
آداپتورها و تمامی اتصالات
با امکان انتقال تصویر در بستر اینترنت به تلفن همراه
ضد آب مناسب برای فضای داخلی و بیرونی
دید در شب تا 20 متر
یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش سازمانی
هزینه نصب در تهران 135 هزار تومان در صورت نیاز مشتریانمشاهده مطالب

قیمت دوربین مدار بسته
تجهیزات شامل : 40 متر کابل تمام مسی
آداپتورها و تمامی اتصالات
با امکان انتقال تصویر در بستر اینترنت به تلفن همراه
ضد آب مناسب برای فضای داخلی و بیرونی
دید در شب تا 20 متر
یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش سازمانی
هزینه نصب در تهران 180 هزار تومان در صورت نیاز مشتریانمشاهده مطالب

دوربین مدار بسته
تجهیزات شامل : 60 متر کابل تمام مسی
آداپتورها و تمامی اتصالات
با امکان انتقال تصویر در بستر اینترنت به تلفن همراه
ضد آب مناسب برای فضای داخلی و بیرونی
دید در شب تا 20 متر
یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش سازمانی
هزینه نصب در تهران 270 هزار تومان در صورت نیاز مشتریانمشاهده مطالب

دوربین مدار بسته
تجهیزات شامل : 80 متر کابل تمام مسی
آداپتورها و تمامی اتصالات
با امکان انتقال تصویر در بستر اینترنت به تلفن همراه
ضد آب مناسب برای فضای داخلی و بیرونی
دید در شب تا 20 متر
یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش سازمانی
هزینه نصب در تهران 320 هزار تومان در صورت نیاز مشتریانمشاهده مطالب

قیمت دوربین مدار بسته
تجهیزات شامل : 100 متر کابل تمام مسی
آداپتورها و تمامی اتصالات
با امکان انتقال تصویر در بستر اینترنت به تلفن همراه
ضد آب مناسب برای فضای داخلی و بیرونی
دید در شب تا 20 متر
یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش سازمانی
هزینه نصب در تهران 350 هزار تومان در صورت نیاز مشتریانمشاهده مطالب

دوربین مدار بسته
تجهیزات شامل : 120 متر کابل تمام مسی
آداپتورها و تمامی اتصالات
با امکان انتقال تصویر در بستر اینترنت به تلفن همراه
ضد آب مناسب برای فضای داخلی و بیرونی
دید در شب تا 20 متر
یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش سازمانی
هزینه نصب در تهران 420 هزار تومان در صورت نیاز مشتریانمشاهده مطالب