نوامبر 7, 2017

مادون قرمز هوشمند در سیستم دوربین مدار بسته

مادون قرمز هوشمند در سیستم دوربین مدار بسته :واژه infrared) IR) به مفهوم طیف مادون قرمز است. از طریق LEDهای مادون قرمز، دوربین مدار بسته دید در شب IR محیط اطراف خود را روشن کرده و امکان تصویر برداری در شب را فراهم می آورند.

مادون قرمز هوشمند در سیستم دوربین مدار بسته :واژه infrared) IR) به مفهوم طیف مادون قرمز است. از طریق LEDهای مادون قرمز، دوربین مدار بستهدید در شب IR محیط اطراف خود را روشن کرده و امکان تصویر برداری در شب را فراهم می آورند.

کاربرد مادون قرمز هوشمند در سیستم دوربین مدار بسته

در پاسخ این پرسش که معمولا از مهندسان فروش حرفه ای دوربین های CCTV پرسیده می شود باید گفت، مادون قرمز هوشمند فناوری ای است که در برخی از دوربین های مدار بسته امنیتی تعبیه شده تا برای جبران فاصله شی، میزان LED مادون قرمز دوربین مدار بسته را تنظیم نماید، لذا مادون قرمز تصویر با نور بیش از حد را نمایش نخواهد داد.
اختراع تکنولوژی مادون قرمز هوشمند به منظور رفع مشکل LED های مادون قرمزی که تصاویر با سفیدی (نور) بیش از حد نشان میدادند، صورت گرفت مثل، مواقعی که صورت افراد به LED های دوربین های شب بسیار نزدیک هستند. بعنوان مثال، یک دوربین با برد مادون قرمز ۶۵ foot، صرفا برای زمانی که افراد در فاصله خیلی کم (۵-۱۰ feet) قرار میگیرند، ساخته شده است. اکثر دوربین های مادون قرمز امروزی از این تکنولوژی برخوردار هستند اما همه ی آنها این گونه نیستند، لذا مشخصات دوربین خود را بررسی کنید.

مقایسه مادون قرمز هوشمند و مادون قرمز غیر هوشمند در دوربین مدار بسته

مادون قرمز هوشمند در سیستم دوربین مدار بسته

مقایسه یک دوربین CCTV با مادون قرمز هوشمند را با یک نوع غیر هوشمند را در عکس ملاحظه می فرمایید.
برای فیلمبرداری از دوربین دارای مادون قرمز هوشمند استفاده می شود، برد این دوربین تا ۱۰۰ متر بوده و از قابلیت تنظیم شدت و قدرت LED های مادون قرمز در فاصله ۳ feet دوربین مدار بسته ، برخوردار می باشد.

مزایای مادون قرمز هوشمند در دوربین مدار بسته :

مادون قرمز استاندارد دوربین های مدار بسته برای مواردی که دامنه دید و فاصله کانونی ثابت و شناخته شده است، مناسب می باشد. با این حال، به دلیل عدم آگاهی از اندازه ناحیه تحت پوشش، مشتریان ممکن است دوربین مدار بسته مادون قرمز نامناسبی تهیه کنند.
بعنوان مثال، برای مواقعی که محیط تحت پوشش دوربین ۵۰ فوت می باشد، دوربینی با برد مادون قرمز ۱۵۰ فوت باید نصب شود.
معمولا این اتفاق به روشنایی کم و یا بیش از اندازه ی تصویر منتهی می شود. به دلیل عدم درک درست از قدرت مادون قرمز های array، برای استفاده کاربران، نقاط تاریک (با نوردهی کمتر از حد معمول IR) و نقاط بسیار روشن (با نوردهی بیش از حد IR) اتفاق می افتد.

شرکت داده پردازان پارسوا