نوامبر 7, 2017

مفهوم دادهDATA، اطلاعاتInformation، دانشKnowledge و خرد Wisdom چیست؟

مفهوم دادهDATA، اطلاعاتInformation، دانشKnowledge و خرد Wisdom  چیست؟
همانگونه  که همه می دانیم ، داده اساس اطلاعات، اطلاعات اساس و بنیان دانش و دانش بنیان خرد بشمار می رود.

مفهوم دادهDATA، اطلاعاتInformation، دانشKnowledge و خرد Wisdom چیست؟

(ارائه راهکار های نظارت تصویری و دوربین مدار بسته برای اماکن خاص)

هم اکنون هر کدام را در قسمت زیر تشریح می کنیم :
داده: بصورت یک حقیقت پایه است كه به بصورت خام می باشد و اگر بخواهیم به صورتی دیگر معنی کنیم می توانیم بگوییم همه ی دانسته هائ است كه از روند یك كار فیزیكی و یا از یك پدیده جمع آوری خواهند شد.
اطلاعات: اطلاعات داده‌ای می باشد که معنی‌دار است  و بصورت هدفمند  از پردازش داده ها حاصل می شود . در پنچ وضعیت پردازش داده ها شکل می گیرد:

1:محاسبه CALCULATION
2:دسته بندی CLASSIFICATION
3:انتخاب SELECTION
4:مرتب كردن SORTING
5:تغییر شكل REFORMATION

دانش: دانش را می توانیم تركیبی سازمان یافته‌  از داده و اطلاعات بدانیم كه به واسطه قوانین، روند ها و فرآیند ها وکارکردها و تجربه حاصل شده است. به معنی دیگر دانش معنا و مفهومی می باشد كه از فكر به وجود آمده است و فقط به دو شكل اطلاعات حیات می یابد و تبدلی به دانش خواهد شد:

1:استدلال REASONING
2:استتنتاج RESULTING
خرد: زمانی که به منظور تصمیم‌گیری و یا پیشرفت تصمیم ها ، رویه ها و بهره‌گیری یا سودآوری به كار رفته می شوند تبدیل به خرد می‌شود. به منظور خردمند بودن، افراد نه فقط باید دانش كسب نمایند علاوه بر آن باید فهم دقیقی و همچنین جامعی از مبنای حاكم برآن دانش را هم در اختیار داشته باشند.

انواع سیستم ها:

مجموعه ای از فعالیت ها در هر سازمان تعریف و طراحی می گردد كه تحت عنوان سیستم سازمانی شناخته می شود.هر سیستم سازمانی سه قسمت دارد که در قسمت زیر به آن پرداخته ایم:
1:سیستم عملیاتی OPERATION SYSTEM(OS): كلیه فعالیت های فیزیكی در جهت انجام خدمت كه به شکل محسوس در سازمان اجرا می شود.
2:سیستم اطلاعاتیMANAGEMENT SYSTEM(MS): كلیه فعالیت های ثبت، نگهداری و پردازش و انتقال اطلاعات مورد نیاز سازمان.
3:سیستم مدیریتی MANAGEMENT SYSTEM(MS):دسته ی از فعالیت هایی هستند كه به منظور  برنامه ریزی، سازماندهی نمودن و كنترل های یك واحد سازمانی رخ می دهد.
ارتباط این سیستم ها به صورت شكل شماره دو می باشد:
بر پایه تعاریف که بیان شد برای سیستم ها، در صورتی که سازمان ها در سه سطح مدیریت عملیاتی، مدیریت میانی و مدیریت ارشد را از پایین به بالا تلقی کنیم، سیستم های عملیاتی اکثراً در سطح مدیریت عملیاتی، سیستم های مدیریتی زیادتر در سطح مدیریت ارشد و سیستم های اطلاعاتی در همه ی سطوح سازمان جاری هستند.

راهكار نظارت تصویری و دوربین مدار بسته بصورت هوشمند برای فرودگاه و ایستگاه های قطار

از این سامانه در حالت فعلی به منظور محافظت نمودن و نظارت بر مراکز و مکان های مهم ، مکان های شلوغ و مکان های دارای خطر و حساس استفاده می گردند . فروشگاه ها،  موزه ها، فرودگاه ها، زندان ها، ایستگاه های مترو و راه آهن و می توانیم بگوییم بیمارستان ها و مدرسه ها از دیگر مکان های می باشند که مجهز به این سیستم ها هستند . امکان شناسایی و تعقیب آسان تر تر مجرمان با وجوداین سیستم، محیا می شود اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در بعضی مکان ها مثل  فروشگاه ها تجهیزات نظارتی دیگری مانند گیت فروشگاهی یا به عبارتی دیگر دزدگیر لباس استفاده می گردد که البته میتوان ممکل این ابزار بشمار آید . دیگر کارکرد سامانه های مداربسته،کارکرد نظارتی می باشد . هم اکنون تعداد زیادی از مدیران بواسطه این سیستم ها بر کار نیروهای خودشان نظارت می کنند .بدین ترتیب هم بر پایه این عملکرد سیستم های مداربسته  کنترل نمودن ترافیک شهرها پایدار و استوار می باشد.
رابطه ی بین مناطق و كشورها همواره با پیشرفت و توسعه فعالیت های اقتصادی ، در حال گسترش است . محورهای اصلی حمل و نقل (به عنوان مثال : فرودگاهها و ایستگاه های قطار به ویژه در روزهای تعطیلات) همواره در خطر تجمع تعداد زیادی از مسافران می باشد . بدین ترتیب می توانیم یكی از دغدغه های اساسی و مهم  مردم در این امکان را تضمین امنیت بشمار آوریم.
در واقع از دوربين مداربسته در نقل و انتقلات عمومي به منظور جلوگيري نمودن از حوادثي که این امکان را دارندکه در اثر خارج از ديد بودن مکان شکل بگیرد استفاده مي گردد . به عنوان مثال در متروها  براي کنترل نمودن درهاي ورود و خروج مسافرها از دوربين مداربسته در جهت حاصل شدن اطمينان از اينکه مسافر از در عبور نموده و يا در مثالی مشابه آن در اتوبوس ها و قطارهاي شهري . گارد امنیتی در جهت حفاظت نمودن موثر از امنیت مسافرها و مکان اطراف ایستگاه های قطار یا فرودگاه ها و بازرسی ایمنی بار با مشكلات جدی روبرو می باشد كه احتیاج  به راه حل های فوری داشته است . حركت و ایستادن قطار، حرکت گسترده مردم، نشستن و بلند شدن پی در پی  هواپیما ، وسایل نقلیه و حمل و نقل باری، حمل و نقل الزامات بالایی برای امنیت نیاز داشته و سیستمهای نظارت تصویری را به رقابت می کشاند . به منظور كنترل نمودن كارمندان استفاده نمودن از این سیستم ها به منظور حذف رفتار های ناهنجار و بالا بردن امنیت ایستگاه های قطار و فرودگا ه ها از جایگاه خاصی برخوردار می باشد.
برای حل این مبحث راهكاری كه موجود می باشد  بر سه دسته تحلیلی استوار می باشد:
شناسایی نمودن ورود اشخاص به محیط های ممنوعه (Guarding Region Entry Detection ) :
در فرودگاه ها و همچنین ایستگاه ها مناطق ممنوعه بسیاری موجود است كه اجازه ورود برای افراد معمولی  وجود نخواهد داشت و یا اگر بخواهید وارد شوید باید کارت شناسایی را تحویل دهید مانند مركز كنترل و بارگیری نمودن پاركینگ و غیره .در همچنین وضعیتی ما به کمک سیستم های نظارت تصویری خواهیم توانست  محدوده ای را تعریف نماییم كه در صورتی که کسی به این مکان ورود پیدا کرد به موقع آژیر به صدا در بیاید و اقدام به آگاه نمودن ماموران امنیتی کند.
شناسایی نمودن اشیاء ممنوعه (Abandoned Object Detection) :
فرودگاه و ایستگاه های قطار، را می توانیم جز مناطقی به شمار آوریم كه حجم بسیاری از رفت و آمد مسافران را دارا هستند  و در مناسبت ها و رویدادهای مهم همچنین ، در كشور این امکان وجود دارد که تاثیرات اجتماعی و سیاسی بسیاری را داشته باشند. اگر از سیستم نظارت تصویری در این موارد استفاده شود در لحظه واردشدن اشیاء ممنوعه به وسیله اشخاص، آژیر سیستم در همان حین به صدا در می آید  و ماموران امنیتی را با خبر می سازد.
شناسایی تصادف شخص یا ماشین ( Man/car thrash Detection) :
برای عابران پیاده در فرودگاه ها و ایستگاه های قطار همواره ، مسیر معینی در نظر گرفته ایم كه بیشتر یك طرفه خواهند بود به عنوان مثال راهروهای ورود و خروج . به منظور پیشگیری نمودن و عدم اتفاق افتادن هرج و مرج غیر قابل پیش بینی و كنترل و از بین بردن اشتباهات مثل تصادف بین افراد یا ماشین ها، سیستم به صورت اتوماتیک آژیر را به صدا در می آورد و به  یاری كارمندان می آید  كه دقیقا به موقعه تصادف را شناسایی  نموده  و مطلب همین جا مشخص می شود كه کارکرد نظارت نیروی انسانی را نمایان می سازد