نوامبر 7, 2017

نحوه نصب دوربین مدار بسته

پروسه نصب دوبین مدار بسته نیازمند تبحر و دانش خاص در خصوص تجهیزات دوربین مدار بسته می باشد. تکنولوژی ip، نصب تجهیزات دوربین مدار بسته، تنظیم نمودن شبکه و غیره تمامی مراحل منظور گردیده در فرآیند نصب دوربین مدار بسته می باشد که نیازمند دانش و تخصص لازمه می باشد. مباحث امنیتی و تجهیزاتی که در این مقصود در دوربین مدار بسته پیکربندی شد است در مراحل نصب دوربین مدار بسته تنظمیم می گردد. تنظمیات IP و شبکه در راستای تامین امنیت مبذول می گردد.

مراحل نصب دوربین مدار بسته

اولین گام در نصب دوربین مدار بسته جایدهی دوربین ها و نظارت بر موقعیت تجهیزات می باشد. در موقعیت شناسی نصب دوربین ها می بایست نور را در نظر گرفت و هرگز دوربین را در فضای کم نور نصب ننماید و همچنین فضایی با نور مستقیم آفتاب نیز برای نصب دوربین مناسب نمی باشد، حتی اگر در دوربین مدار بسته دارای سیستم بک لایت می باشد.

لنز و پهنای لنز متناسب با شرایط محیطی که در مفهوم نور محیط و نیز فاصله میان دوربین مدار بسته و شی می باشد معنا می یابد.برای مثال  در اتاق های کوچک با متراژی حدود 500 متر، دوربین مدار بسته با لنز 3.6mm مناسب می باشد و در معنای کلی هر چه فاصله میان دوربین مدار بسته و شی که همان آیتم هدف می باشدف بیشتر باشد نیازمند لنز دوربین مدار بسته با پهنای بیشتر خواهد بود.در انتخاب لنز دوربین مدار بسته هیچ فاکتورو  آلمان مشخصی موجود نمی باشد و می تواند با توجه به تبحر شما و نیز به صورت حدسی خریداری گردد. البته همواره می بایست در مراحل نصب دوربین مدار بسته امنیت را در نظر داشته باشید.