نوامبر 7, 2017

نحوه نمایش تصاویر دوربین مدار بسته درمانیتور به چه صورت است؟

نحوه نمایش تصاویر دوربین مدار بسته درمانیتور به چه صورت است؟معمولا دریک مانیتور،16 تصویرردوربین های مداربسته همزمان نمایش داده می شود وبین این 16 تصویر، بعضی ازآن ها دارای اهمیت بیشتری هستند. برای برجسته کردن تصویرمهم دربین این تصاویرچه باید کرد؟

نحوه نمایش تصاویر دوربین مدار بسته درمانیتور به چه صورت است؟معمولا دریک مانیتور،16 تصویرردوربین های مداربسته همزمان نمایش داده می شود وبین این 16 تصویر، بعضی ازآن ها دارای اهمیت بیشتری هستند.

برای برجسته کردن تصویرمهم دربین این تصاویرچه باید کرد؟
دی وی آرهای استندالون وهمچنین کارت های دی وی آر، نرم افزارهایی دارند که به شما امکان می دهند تا چندین مدل را درمانیتورمشاهده کنید. به اینصورت که یک تصویررا بزرگ نشان می دهد وبقیه را کوچک، یا دوتصویربزرگ وبقیه هم اندازه و حالت های مختلف دیگر، که می توانید متناسب با اهمیت، آن ها را درسایزهای مختلف مشاهده کنید.
یا اینکه اگرتصویرخاصی برای شما اهمیت دارد آن را بزرگ کرده وبه صورت یک تصویرمنفرد ملاحظه بفرمایید و15 تصویردیگرکه نمایان نیستند ذخیره شده وبعدا می توانید آن ها را ببینید.
یکی دیگرازویژگی های سیستم های دوربین مدار بسته این است که می توانید هرتصویردوربین را به صورت تمام صفحه ومنفرد به مدت چند ثانیه درمانیتورتماشا کنید که اصطلاحا به این وضعیتت سونیچرگفته می شود وتصاویربعدی به صورت دایره وارنمایش داده می شود. یعنی به این صورت که تازمانی که شما درحال مشاهده تصاویرباشید واین کاررا متوقف نکنید به محض اینکه بهه تصویرآخررسید، مجددا تصویراول شروع به نمایش می کند.

نمایش تصاویر دوربین مدار بسته

اشتراک گذاری نمایش تصاویر دوربین مدار بسته

یکی دیگرازقابلیت های دستگاه ضبط DVR این است که تصاویر ضبط شده درنقاط مختلف سازمان وبرای چندین کاربرنمایش می دهند. در واقع مدیر مجموعه مربوطه می تواند یک یا چند تصویررا جهت مشاهده دراختیاردیگر کاربران قراردهد. و مهم نیست این کاربرحتما درسازمان حضورداشته باشد ومی تواند ازمکان های دوردرهرجای دنیا به تصاویر دوربین مداربسته دسترسی داشته باشدد ولازمه اینکاردسترسی واتصال به شبکه جهانی وشبکه داخلی آن سازمان است که ازطریق شبکه کامپیوترانجام می پذیرد.
کاربران بعدازآنکه نرم افزاردی وی آر را روی سیستمشان نصب کردند می توانند با وارد کردن نام کاربری ورمزعبورتصاویررا مشاهده نمایند.
اگرشما به سیستم کامپیوتری دسترسی ندارد می توانید ازروش های جایگزین دیگری برای تماشای تصاویراستفاده کنید. دستگاه های ضبط DVR ،اکثراخروجی AV برای تصاویردرنظرمی گیرند که می توان با اتصال به تلوزیون، تصاویررا مشاهده کرد.

شرکت داده پردازان پارسوا