نوامبر 6, 2017

نصب دوربین مدار بسته و سیستم امنیتی خانگی

نصب دوربین مدار بسته و سیستم امنیتی خانگی

نصب دوربین مدار بسته و سیستم امنیتی خانگی :  جهان از بدو

خلقت دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است به گونه ای که خانه

ها بزرگتر بهتر و حتی زیباتر از قبل ایجاد می شوند درواقع هرچه

خانه ها زیباتر می شوند وسایل و تجهیزات گرانتری نیز برای آنها

بکار می رود که احتیاج به سیستم های امنیتی افزایش یافته

است البته دقت کنید که تکنولوژی نیز دائما در حال گسترش و توسعه می باشد.

حال چگونگی نصب کردن یک سیستم امنیتی خانگی را به صورت بسیار واضح برایتان بیان می کنیم:

  • نصب کردن بخش مرکزی سیستم

  • نصب دوربین مدار بسته و سیستم امنیتی خانگی

درواقع قلب و مغز سیستم های امنیتی خانگی کنترل پنل اصلی آنها می باشد. کلیۀ سیگنال چشم راداری که در نقاط مختلف منزل نصب است به این بخش مرکزی وصل بوده همچنین صفحه اصلی سیستم نیز بایستی در کنار منابع انرژی نصب شود و برای اینکه یک سیستم کامل داشته باشیم باید دوربین مدار بسته به یک خط تلفن نیز وصل شود.

  • نصب کردن حسگرها برای درها

درواقع با فعال کردن حسگرها هرنوع حرکت و ضربه ای باعث بصدا درآمدن زنگ هشدار شده که این خود باعث فرار دزدها می شود همچنین این سنسورها بایستی در نقاط بدون حرکت و بدون دید نصب شوند که در معرض هیچ گونه آلودگی و کثیفی نیز نباشند.

  • نصب کردن حسگرها برای پنجره ها

با این کار امنیت منزل و همچنین خطرات مربوط به دزدی کمتر شده که باعث امنیت بیشتر محیط می شود. البته باید توجه کنید که بایستی کلیۀ سیگنال سنسورها تماما به بخش اصلی وصل باشند.

  • چگونگی عملکرد سیستم های امنیتی زمانی که شیشه ها می شکنند

البته در مکان های که دزد می تواند با شکستن شیشه وارد مکان شود نیز بایستی حسگرهای امنیتی بر روی شیشه نصب باشد تا وقتی که شیشه شکسته می شود زنگ هشدار به صدا در آید. هرچند برای این کار نیز لازم است حسگرها به طور کامل به برد اصلی سیستم وصل باشند.

  • آزمایش کردن سیستم های امنیتی بعداز نصب کردن

سیستم های امنیتی بعد از اینکه نصب می شوند بایستی از لحاظ چگونگی عملکرد و همچنین میزان حساسیت آزمایش شوند تا بتوان میزان حساسیت آنها را کنترل و تنظیم کرد.