نوامبر 7, 2017

نقش دوربین مداربسته در سیستم نظارت تصویری

نقش دوربین مداربسته در سیستم نظارت تصویری

در این زمینه امکانات هوشمندانه بر روی دوربین مداربسته وجود دارد که در پایین به طور دقیق به بررسی کردن چند مورد از آنها می پردازیم و همچنین معایب و مزایای هر کدام را نیز بیان می کنیم:

 

  1. تشخیص دادن حرکت پیشرفته

در این الگوریتم که درواقع بهینه شده الگوریتم تشخیص دادن حرکات ابتدایی است بخش های گوناگون تصاویر برپایۀ حرکت کردن تقسیم می شوند که پردازشگرهای تصویری واقع در دوربین های مداربسته با بررسی کردن مستمر هرکدام از این بخش های متحرک در تصاویر اصلی یا Background قرار می گیرند. برای مثال در تصویری از خیابان هنگامی که تشخیص دادن حرکات بوسیلۀ دوربین های مداربسته درست صورت می گیرد  که خودرو و یا موتور و یا انسانی در تصاویر حرکت کنند ولی در سیستم های مبتدی حرکت کردن برگ درختان یا سایه اشیاء و تجهیزات باعث تشخیص حرکتت می شوند. هرچند تشخیص دادن حرکت و یا همان Motion Detection که فقط در دوربین های مخصوصی از شرکت های قدرتمند موجود است.

  1. دیوارهای مجازی:

اینگونه الگوریتم برپایۀ پرسپکتیو تصویر و ترسیم کردن خطوط فرضی بر روی تصاویر، هرنوع عبور شی ء در حال حرکت از خطوط فرضی موجب تشخیص دادن فرایند عبور از دیوارهای مجازی می شود. اینگونه الگوریتم ها در بهترین حالت، اندازه اشیای عبوری، سایه اشیای عبوری و همچنین می توانند موارد بسیار جزئی دیگر که قابل تشخیص می باشند را تعریف و کنترل کنند تا از ایجاد کردن آلارم های خطا جلوگیری شود.

  1. شمارش کردن اشیاء:

این الگوریتم برپایۀ پرسپکتیو تصویر و تعریف های مخصوص می باشد که شمارش کردن اشیای عبوری از خطی فرضی را در اندازه های گوناگون را انجام می

دهد. همچنین در این الگوریتم ها باتوجه به میزان پیچیده بودن تصاویر گاهی تا 50 پارامتر گوناگون وجود دارد که احتیاج به تنظیم کردن دارد که این شمارش می

 تواند در جهات گوناگونی انجام شود.

  1. توقف کردن غیرمجاز:

این گونه الگوریتم ها بعد تشخیص دادن شی و توقف کردن آن در محل های از قبل مشخص شده و بیش از اندازه با فرایندهای مربوطه فعال می شوند و آلارم و یا فعالیت ویژه ای در خروجی دوربین فعال میگردد.  توجه اینگونه از الگوریتم ها در سیستم های گوناگونی که شامل تشخیص دادن اتومبیل ها، شخص یا اشیای گوناگون می باشد. و همچنین برای کنترل فرایندهای ترافیکی، تشخیص دادن تجمع ماشین آلات در محلی غیر مجاز و حتی ماندن شی در مکان های نامناسب کاربرد دارد.

  1. تشخیص دادن شلوغی:

اینگونه الگوریتم ها هنگامی که تغییردادن چگالی حجمی تصویر از حدی معین بیشتر شود فرایندهای مربوطه فعال می شود. همچنین در هنگامی که تعداد افراد موجود در تصاویر از حدی خاص زیادتر شوند الگوریتم تشخیص تجمع می دهد و مکانیزم هایی در این رابطه فعال می شوند. به طور معمول دقت کردن در این الگوریتم ها تاثیر بر عملکردشان ندارد عملکردشان برپایۀ تعداد اشیاء تشخیص داده می شود و همچنین تغییرهای گراف گرایی، گرمایی تصویر تشخیص داده می شود. مباحثی که در بالا بیان شد از امکانات دوربین مداربسته در زمینه هوشمند کردن دوربین های بودند ولی همانگونه که بیان شد عملکرد تک محوری هر دوربین در این زمنیه فقط پاسخوگوی نیازهای کوچک و کوتاه مدت است و همچنین ضعف هایی در زمینه عدم مدیریت یکپارچه عدم بیان اطلاعات در جهت امارها و عدم توانایی در زمینه برنامه ریزی به طور گروهی در دوربین های مداربسته گوناگون می باشند که در واقع در موارد بسیاری برای استفاده از این توانایی ها در جاهای دیگر نیاز به جابجایی دوربین ها می باشد و از همچنین به طور معمول قیمت دوربین های مداربسته زیاد می باشد.

شرکت دوربین مدار بسته داده پردازان پارسوا