نوامبر 6, 2017

نویز تصویر دوربین مدار بسته

نویز تصویر دوربین مدار بسته

نویز تصویر دوربین مدار بسته : از چه راهی می توان نویز تصویر دوربین های مدار بسته را رفع نمود؟

انتخاب کردن مسیرهای درست به منظور سیم کشی | داکت کشی |

لوله گذاری | فراهم کردن سیم های کواکسیال متناسب با مسافت و محیط |

استفاده کردن از کانکتورهای بی ان سی باکیفیت تر

نویز تصویر دوربین مدار بسته

در این بخش راجع به اهمیت استفاده از ترانس ها و منابع تغذیه باکیفیت تر

و نیز راجع به ترانس های جداگانه و مرکزی مطالبی را ارائه خواهیم داد.

درهنگام فراهم آوردن منابع تغذیه مرکزی یا مجزا باید اطلاعات فنی همه

دوربین های مداربسته و لنزهای پروژه را مطالعه کرد. با دقت به اندازه ولتاژ

و آمپر مورد نیاز دوربین های مداربسته، منابع تغذیه را انتخاب می کنیم.

اگر اندازه آمپر ترانس با دوربین ها یکی نباشد، درواقع مشکلاتی همچون

پرش کردن تصاویر، قطع و وصل شدن، گرمی بیش از حد ترانس ها و غیره

را به دنبال خواهد داشت.

 هزینه های منابع تغذیه در برابر هزینه هایی که صرف دوربین های مداربسته

می شود بسیار کم بوده پس بایستی بهترین منبع تغذیه را فراهم آورید، منابع

تغذیه ای که جریان خروجی آنها متغیر  نباشد به عبارتی ولتاژی رگوله و ثابت شده را به دوربین های مداربسته برساند.

در طراحی کردن های نخست بایستی عیب ها و مزایایی که ترانس های مرکزی

دارند را بدانیم.

نویز تصویر دوربین مدار بسته

ترانس های مرکزی

ترانس های مرکزی در چندین گروه دسته بندی می شوند. گروهی از ترانس ها

از خروجی های مجزا برخوردار بوده، به این معنی که اگر اتصال خارجی سیم های

مابین ترانس ها و دوربین های مداربسته ایجاد شود تنها این خروجی قطع می شود

و مابقی خروجی ها ولتاژ رات به دوربین های مداربسته می رسانند.

اینگونه ترانس ها دیجیتالی می باشند و از مدار الکترونیکی هوشمند برخوردار

می باشند.

برخی دیگر از ترانس های مرکزی که قیمت بالایی نداشته و تنها دارای یک

خروجی می باشند  و به کلیه دوربین ها وصل می شوند تصور کنید 16 دوربین مداربسته به این ترانس مرکزی وصل هستند و با وقوع یک اتصالی کوچک،

همه تصویرها قطع شده و امکان دارد پشت ترانس 16 خروجی دیده شود

ولی موضوع مهم در این بین این است که خروجی ها از داخل به یکدیگر وصل

نباشند وو با مداری جداگانه طراحی شوند.

پس یا اینکه باید ترانس های مرکزی پیشرفته را بکار برد و یا برای هرکدارم از

 دوربین های مداربسته ترانسی جداگانه بکاربرد تا در هنگام وقوع مشکل،

تنها یک تصویر دوربین مداربسته قطع شود.