نوامبر 7, 2017

نکاتی درباره بالا بردن کیفیت تصویر دوربین مداربسته آنالوگ

نکاتی درباره بالا بردن کیفیت تصویر دوربین مداربسته آنالوگ : شما به عنوان یک کاربر، ممکن است دوربین هایی را مشاهده کرده باشید که کیفیت های متفاوتی دارند واعداد ثابتی به عنوان تی وی لاین روی آن درج شده است. ویا حتی یک دوربین مدار بسته  ثابت، کیفیت های متفاوتی درمحل های مختلف به شما می دهد.

قبل اینکه وارد مبحث اصلی شویم یک مقدمه ای ازدوربین های آنالوگ برای شما توضیح می دهیم. دوربین آنالوگ دوربینی است که خروجی تصویرآن آنالوگ است درحالیکه دوربین های امروزی ازسیستم دیجیتال برای تشکیل تصویراستفاده می کنند.

بالا بردن کیفیت تصویر دوربین مداربسته آنالوگ

دردوربین های آنالوگ به منظورانتقال خروجی، ازکابل کواکسیال استفاده می شود. برای اینکه پیچیدیگی این دوربین ها را کاهش دهیم، خروجی این دوربین ها با استانداردهای رایج تلوزیونی(PAL, NTSC) یکسان سازی شده است.
نکته1: بالاترین تفکیک پذیری قابل دسترسی دراین استانداردها به تی وی لاین، تفکیک پذیری 620 تی وی لاین است. به این معنی که تفکیک پذیری های بالاتری ازاین عدد، قابل نمایش وانتقال با استانداردتلوزیونی نیست ومقداری ازجزییات تصاویرازبین می رود. البته بایستی بدانید که دوربین های با تفکیک پذیری بالاتراز620، نویزکمتری خواهندداشت اما به دلیل اینکه بخشی ازجزییات رانمی توان انتقال داد معمولا ازتفکیک پذیری بالای 620 تی وی لاین استفاده نمی کنند.
نکته 2: درموردکیفیت تصاویردوربین های آنالوگ، به محل نمایش تصاویردوربین نیزبایستی دقت داشت. همانطورکه می دانید تبدیل سیستم تصویری دوربین ازآنالوگ به دیجیتال، کیفیت تصاویراین دوربین را تاحدی کاهش می دهد. بنابراین اگرشما تصویردوربین را ازطریق یک تلوزیون آنالوگ مشاهده کنید کیفیت، بهتراززمانی است که تصویرازیک مانیتوربه شما نشان داده شود.مثلا درتمامی فروشگاه های عرضه دوربین مداربسته ازتلوزیون آنالوگ برای نمایش کیفیت دوربین استفاده می شود.
سوالی که دراین جا پیش می آید این است که اگربه تفکیک پذیری بسیاربالادردوربین نیازباشد بایستی چه کاری انجام داد؟

روش ها و نکاتی درباره بالا بردن کیفیت تصویر دوربین مداربسته آنالوگ

1- ازدوربین مدار بسته هایی با قابلیت زوم اپتیکال استفاده کنید. این دوربین ها کیفیت تصاویررا بالا نمی برند وفقط تصویررا دراندازه بزرگتربه شما میدهد تا جزییات بیشتری برای شما قابل نمایش باشد. دراین جا بایستی به یک نکته توجه کنید وآن هم اینکه پس ازضبط شدن تصاویر،دیگرنمی توانید ازقابلیت زوم اپتیک استفاده کنید.

2- راه حل دوم، استفاده ازدوربین های شبکه یا IP است. این نوع دوربین ازنظرتفکیک پذیری تصویرهیچ محدودیتی ندارد وبه واسطه آن می توان به تفکیک پذیری به مراتب بالاتردست یافت.