همکاری با ما

درصورتی که از متخصصین و همکاران نصب یا توزیع محصولات امنیتی هستید میتوانید برای آشنایی با مجموعه پارسوآ ، همکاری بصورت عاملیت فروش یا نمایندگی انحصاری خدمات و محصولات با ما تماس بگیرید تا ضمن ثبت نام و آدرس شما در سایت (درصورت فراهم بودن مدارک شما برای فعالیت در صنعت) شرایط همکاری با یکدیگر را بررسی نماییم.

دوربین مدار بسته