از چه راهی می توان نویز تصویر دوربین های مداربسته را رفع نمود؟
راه های تشخیص نویز تصویر دوربین مدار بسته نویز تصویر دوربین های مداربسته : انتخاب کردن مسیرهای درست به منظور سیم کشی – داکت کشی- لوله گذاری | فراهم کردن [...]
Read More
دوربین مدار بسته و سیستم های آنتن مركزی
سیستم های آنتن مركزی چه سیستم های می باشند؟ سیستم های آنتن مركزی : هم اکنون تماشا کردن تلویزیون و همچنین به رادیو  گوش دادن قسمتی از فعالیت های روزانه [...]
Read More
توضیحاتی در رابطه با دوربین مداربسته Indoor و Out door
توضیحاتی در رابطه با دوربین مداربسته Indoor و Out door : جهت مشاهده مکان های دارای سقف ودرون ساختمان ها استفاده می شود اما برخی مواقع ممکن است متناسب با نیازدرمکان [...]
Read More
تکنولوژی هایک ویژن BLC در دوربین های مدار بسته
تکنولوژی هایک ویژن BLC در دوربین های مدار بسته : کاربرد تکنولوژی های BLC به طورمعمول دردوربین های مداربسته هایک ویژن موجود و قابل استفاده می باشد . جهت ارتباط ودریافت [...]
Read More
نصب دستگاه ضبط DVR
نصب دستگاه ضبط کننده دوربین نصب دستگاه ضبط DVR :دستگاه های ضبط DVR نقش عمده ای را در بین ابزار و تجهیزات امنیتی بازی کرده و تصاویر گرفته شده توسط دوربین مدار [...]
Read More
انواع دوربین مدار بسته شبکه
مختصری از دوربین های مداربسته شبکه دوربین مدار بسته شبکه: همچون دوربین های مداربسته آنالوگ، متنوع هستند وبا توجه به کاربردهای متفاوتی که دارند در ابعاد ، اندازه ها و [...]
Read More
نحوه انتخاب دستگاه ضبط DVR برای دوربین مدار بسته
دستگاه ضبط DVR برای دوربین مدار بسته نحوه انتخاب دستگاه ضبط DVR برای دوربین مدار بسته : معیار های مختلفی برای نحوه انتخاب دستگاه ضبط DVR برای دوربین مدار بسته موجود می باشد [...]
Read More
دوربین مداربسته دام و صنعتی
دوربین مداربسته دام و صنعتی : این مقاله به منظورارزیابی مکان اجرای پروژه، تعداد دوربین های موردنیاز، الزامات عمومی هریک ازدوربین ها ی مدار بسته ازجمله  مکان قرارگیری، میدان دید و [...]
Read More
دوربین مداربسته DNR
دوربین مداربسته DNR چیست؟؟ دوربین مداربسته DNR : یکی ازدغدغه های کاربران دوربین مداربسته این است که آیا این دوربین ها فقط قابلیت نمایش تصویردرروزرا دارند ویااینکه درشب هم می توان ازاین [...]
Read More
دوربین مدار بسته امنیتی
مختصری از دوربین مدار بسته امنیتی دوربین مدار بسته امنیتی : تجهیزات دوربین مدار بسته و ابزار های رایج مورد استفاده در سیستم های  CCTV یاهمان دوربین مدار بسته امنیتی در موارد و [...]
Read More