نوامبر 1, 2017

DNR در دوربین مداربسته

DNR در دوربین مداربسته

DNR در دوربین مداربسته : DNRاز واژه Digital Noise Reductionn گرفته شده است که به معنی کم شدن نویز دیجیتال می باشد . این مکانیزم در دوربین های مداربسته به عنوان یک مکانیزم بهبود دهنده تصویر می باشد که در کم شدن نویز الکترونیکی کمک می نماید .

کاربرد مکانیزم DNR  :

DNR در دوربین مداربسته : نویز الکترونیکی نویزی می باشد که پس از تقویت تصویر به صورت نقطه های رنگی در برخی از بخش های تصویر پدید می آید . البته نباید فراموش کنید برای کم شدن میزان نویز الکترومغناطیسی مکانیزم DNRهیچ تاثیری نخواهد داشت .

دوربین مداربسته هنگامی که نور در محیط کم می شود به واسه مکانیزم AGC سیگنال های تصویر را تقویت می کند و در نهایت سبب می شود تا تصویر روشن تر شود . متاسفانه میزان نویز  الکترونیکی تصویر در اینجا بالا می رود زیرا بعد از تقویت شدن سیگنال مقدار نویز تصویر هم بالا می رود .

نحوه ی عملکرد مکانیزم DNR :

شناسایی نمودن نویز الکترونیکی در تصویر در این نوع مکانیزم به واسه پردازش زنده تصویر صورت می گیرد و موجب همسان سازی آن با رنگ نقاط کناری می شود . در نهایت هر چه در تصویر  از نظر رنگی یکپارچه سازی بیشتری وجود داشته باشد ، DNR تاثیر پذیری بیشتری داشته است .

بین  2D DNR و 3D DNR چه تفاوت های وجود دارد ؟

در مکانیزم 3D DNR به شکل جداگانه ای تصاویر آنالیز می شوند و در نهایت با فیلم مقایسه می گردند که موجب می شود در تصاویر پر حرکت مشکلات به شدت کاهش پیدا کند ولی در مکانیزم 2D DNR که نسل قدیمی تری از مکانیزم ها است تصویر گاهی به دلیل حرکت دچار مشکل می شود در کنار قسمت های پر حرکت ، تاری ایجاد می شود .