نوامبر 7, 2017

esata در دوربین مدار بسته

esata در دوربین مدار بسته
تنگناها زمانی اتفاق می افتد که رابط ها نتوانندداده ها را با سرعتی همانند بقیه سخت افزارها انتقال دهند. وزمانی که این تنگناها برطرف شوند، تبادل اطلاعات در دوربین مدار بسته باسرعت بالاتری اجرا می شوند.

مثلا میلیون ها کاربردرسراسرجهان، دیسک های سخت اکسترنالی دارند که سرعت خواندن ونوشتن درآن ها خیلی پایین ترازسرعت خواندن ونوشتن دردیسک های سخت  اینترنال است که علت این مشکل درتنگنای USB 2.0 می باشد.
به منظورمقابله با این مشکل، تازمانی که گونه 3.0 رابط USB وارد بازارنشده بایستی ازرابطEsata که بهترین جایگزین USB 2.0 می باشد استفاده کرد. نوع اکسترنال رابط Esata دردیسک های سخت،SSD ودیکسران های نوری مانند BD وdvd استفاده می شود.

esata در دوربین مدار بسته

Esata در دوربین مدار بسته

eSATA رابط SATA را به خارج از کامپیوتر(پی سی پدیا) توسعه می دهد. ازنظرسرعت خواندن ونوشتن درعمل فرقی باSATA ندارد. eSATA بسته به سرعت کنترل داده ها، دیسک های سختی با حد سرعت 1.5Gbps(کمتر از 150مگابایت در ثانیه در استفاده ی دنیای واقعی )یا 3گیگابایت در ثانیه (کمتر از 300 مگابایت در ثانیه)، فراهم می کند.

eSATA از همان کابلی استفاده می کند که SATAمورد استفاده قرارمی دهد حتی ازنظرپیکربندی الکتریکی نیزمشابه می باشند. اما شکل رابط آن ها متفاوت است. همچنین اضافه کردن پورت هایeSATA برای کامپیوترآسان است.
    انواع eSATA( انواع بدون رابط تغذیه)
1. رایج ترین نوع تیغهeSATA متشکل ازیک یا دوپورت است. به منظورپشتیبانی ازدیسک های سخت حاوی رابط تغذیه، فاقد کابل تغذیه اضافی هستند. تخته مدارالکترونیکی ندارند وقمیت آن ها از3 دلارشروع می شود.
برای نصب تیغه eSATA بی تغذیه بایستی ابتدا کامپیوتررا خاموش کنید وسپس درپوش جعبه های مخصوصی مانند NexStarsرا بازکرده ویک تیغه آزاد مربوط به کارت های تغذیه را خارج کنید. سپس تیغه eSATA را به جای آن قراردهید وقسمت انتهایی آن را با پیچ به جعبه ببندید. کابل های تیغه را به هدر(به رابط های نری بر روی مادربورد گفته می شود) SATA برروی مادربرد وصل کنید.
به محض روشن کردن کامپیوتربایستی پورت هایeSATA آماده استفاده باشند.اگرتیغه eSATA شما کارنمی کرد مطمئن شوید که هدرهای SATA(رابط های نری) روی مادربرد، دربایوس کامپیوترشما فعال شده اند.سیستم را مجددا راه اندازه کرده وچندبارکلید DELETE به منظورورود به بخش ستاپ(Setup) را بزنید. دراین قسمت فقط باید پورت های SATAرا فعال کنید وبه قسمت های دیگرکاری نداشته باشید.

  انواع تیغه هایeSATA با تغذیه:

یک نوع پیشرفته ازتیغهeSATA، یک رابط تغذیه را ازطریق پورت(های) خود فراهم می کند. این ویژگی، به وسایل«تغذیه -گذرگاهی»، این امکان را می دهد که بدون یک رابط تغذیه مجزاکارکنید مانند حافظه های فلشeSATA.
یک تیغه eSATA با تغذیه، انرژی موردنیازخودرا ازمنبع تغذیه کامپیوترمی گیرد.

کارت های افزودنی:

درصورتی که کل هدرهایeSATA مادربوردشما استفاده شده باشد شما می توانید بانصب یک کارت توسعه پورتeSATA را اضافه کنید. کارت های توسعه یا افزودنی، کارت های ارزان قمیتی حدود15 هزارتومان میباشد. اگرکامپیوترشما ازشکاف PCI-E) (11 پشتیبانی می کند، کارت PCI-Eرا خریداری نمایید. کارت های PCIقدیمی، بازدهی را به کمتراز133مگ درثانیه می رسانند که برای دیسک های سخت ودیسکران های امروزی کفایت نمی کند. البته استثنا هم دارد وممکن است برای بعضی از SSDها کارسازباشد.
یکی ازمزایای نصب کارت توسعه، امکان افزایش سرعت SATA می باشد.

استفاده از  eSATA در دوربین مدار بسته

وقتی که یک وسیلهeSATAرا به کامپیوتر ویا دستگاه ضبط DVR وصل می کند ممکن است به صورت خودکارآن را تشخیص بدهید ویاندهد. اگربعدازروشن کردن کامل سیستم، پیغامی مبنی برنصب کردن وسیله جدید ذخیره گرنشان داده شودمی توانید بعدازاطلاع دادن سیستم عامل درمورد اینکه وسیله آماده استفاده است، داده ها رابه آن انتقال دهید. اما اگربعدازنصب،پیغامی به شما داده نشود کلید ترکیبی WIN-PAUSEرا همزمان بزنید. . در ویندوز اکس پی، به برگه Hardware و Device Manage بروید. در ویستا و ویندوز سون، روی Device Manager کلیک کنید. سپس  بالاترین گزینه درفهرست را انتخاب کنید که باید نام کامپیوترباشد. آنگاه، تحت منوی Action، روی Scan For Hardware Changes کلیک کنید. ویندوز باید وسیله ذخیره گرجدید را شناسایی و یک دستگاه ران برای آن نصب کند.
شمابایستی با رعایت اصول ایمنی یک وسیلهeSATA را ازکامپیوترجداکنید وروی نام آن درDeviceManager تحت Disk Drives کلیک – راست کنید و روی Uninstall کلیک کنید. وقتی ویندوزبه شما پیغامی مبنی براینکه می توانید وسیله eSATAرا جداکنید بدهد، این کار را انجام داده وسیستم را خاموش کنید. اما اگرهمه چیزطبق روال پیش نرفت ومتناسب با کنترل کننده شما به درستی کارنکرد ویک پیغام خطا ظاهرشد، منتظربمانید، کامپیوتررا خاموش کرده وسپس eSATAرا  جدا کنید.

شرکت داده پردازان پارسوا