نوامبر 1, 2017

HLC در دوربین های مدار بسته

HLC در دوربین مدار بسته

HLC در دوربین های مدار بسته | عبارت  highlight compensationکه در دوربین مداربسته وجود دارد و به اختصار به آن HLC می گویند به عنوان یکی از مکانیزم های است که در بهبود دهنده تصویر نقش مهمی دارد و برای بالا  بردن میزان کیفیت تصویر در محیطهای که نور غیر نرمالی دارند استفاده می گردد.

HLC در دوربین های مدار بسته

نحوه ی کارکرد HLC چگونه است ؟

هنگامی می توان از مکانیزم HLC دوربین مدار بسته استفاده کرد که در تصویر منبع نوری با نور زیاد داشته باشیم این موقعیت به صورتی است که در دیگر قسمت تصویر میزان نور کم باشد.HLC در دوربین های مدار بسته 

نحوه ی کار این مکانیزم به گونه ای است که نور منبع را به شکل الکترونیکی کم می کند و امکان گرفتن تصویر بهتر از مابقی نقاط تصویر با باز کردن بیشتر دیفراگم دوربین فراهم می آورد.HLC در دوربین های مدار بسته

البته می توانیم بگوییم از این مکانیزم برای اینکه مشکل به وجود آمده جبران شود به واسطه منابع نوری مصنوعی مثل چراغ خودرو یا لامپ استفاده می گردد .

بین HLC و BLC چه تفاوت های وجود دارد ؟

بصورت کلی می توانیم بگوییم این دو مکانیزم شبیه به یکدیگر می باشند ، BLC در یک سطح پس زمینه برای جبران کردن نور زیاد است این در حالی است که HLC برای پوشاندن اینکه نور زیادی که در برخی نقاط تصویر است، استفاده می گردد .