کابل آماده(صوت ، تصویر و برق) دوربین مدار بسته

کابل آماده(صوت ، تصویر و برق) دوربین مدار بسته

کابل آماده(صوت ، تصویر و برق) برای استفاده در انواع سیستم های دوربین مدار بسته آنالوگ

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 100 متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه)  100 متر ، این کابل برای انتقال تصاویر در فواصل طولانی تر نسبت به ...

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 20 متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه)  20 متر جهت استفاده در بستر انتقال تصویر در دوربین مدار بسته آنالو...

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 25 متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه)  25 متر ، برای انتقال تصاویر در بستر دوربین مداربسته آنالوگ .....

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 30 متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه)  30 متر ، برای ایجاد بستری مناسب جهت انتقال اطلاعات و تصاویر و صوت...

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 40 متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه)  40 متر: برای انتقال تصاویر در دوربین های مدار بسته آنالوگ .....

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 50متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه)  50متر برای انتقال تصاویر و اطلاعات در دوربین های مدار بسته آنالوگ...

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 10 متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 10 متر برای انتقال تصاویر و تغذیه برای فواصل کوتاه در بستر سیستم های دو...

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 15 متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 15 متر ، برای انتقال صوت ، تصویر و برق مورد نیاز در بستر دوربین های مدا...

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 5 متر

کابل آماده (صوت،تصویر تغذیه) 5 متر جهت استفاده در دوربین مدار بسته آنالوگ .....

کابل انتقال آماده (صوت،تصویر تغذیه)

کابل انتقال آماده (صوت،تصویر تغذیه) جهت استفاده در انواع سیستم های دوربین مدار بسته آنالوگ .....