Portfolio

تجهیزات و خدمات شبکه
تجهیزات و خدمات شبکه
اجرای تخصصی پروژه های شبکه نصب برند های مطرح و تکامل یافته دنیا توسط همکاران فنی و متخصص با قرارداد تامین و نگهداری و پشتیبانی 724 برای سازمانها و مشتریان...
Read More
تلفن مرکزی
تلفن مرکزی
فروش و اجرای انواع تلفن مرکزی و سیستم های تحت شبکه (VOIP) مناسب برای دفاتر، شرکتها ، سازمانها و مجتمعات اداری با راهکار های خاص در سیستم های ویپ برای...
Read More