تلفن مرکزی

فروش و اجرای انواع تلفن مرکزی و سیستم های تحت شبکه (VOIP)
مناسب برای دفاتر، شرکتها ، سازمانها و مجتمعات اداری با راهکار های خاص در سیستم های ویپ برای شرکت های چند منظوره