5 دوربین 2مگاپیکسلی با سنسور سونی نارنجی 1/297/000 تومان