نوامبر 18, 2017

کابل آماده (تصویر تغذیه) 5 متر

کابل آماده (تصویر تغذیه) 5 متر : برای انتقال تصاویر و برق مورد نیاز در دوربین مدار بسته آنالوگ مورد استفاده قرار می گیرد.

1 در انبار

شناسه محصول: a2-cable-5 برچسب:

توضیحات

کابل آماده (تصویر تغذیه)  5 متر : برای انتقال تصاویر و برق مورد نیاز در دوربین مدار بسته آنالوگ مورد استفاده قرار می گیرد.