نوامبر 18, 2017

کابل آماده (تصویر تغذیه) 50 متر

کابل آماده (تصویر ،تغذیه) 50 متر، برای انتقال تصاویر و تامین برق مورد نیاز دوربین مدار بسته آنالوگ در فواصل 50 متری مورد استفاده قرار می گیرد.

1 در انبار

شناسه محصول: a2-cable-50 برچسب:

توضیحات

کابل آماده (تصویر ،تغذیه)  50 متر، برای انتقال تصاویر و تامین برق مورد نیاز دوربین مدار بسته آنالوگ در فواصل 50 متری مورد استفاده قرار می گیرد.