نوامبر 18, 2017

کابل انتقال آماده (صوت،تصویر تغذیه)

کابل انتقال آماده (صوت،تصویر تغذیه) جهت استفاده در انواع سیستم های دوربین مدار بسته آنالوگ

1 در انبار

توضیحات

کابل انتقال آماده (صوت،تصویر تغذیه) جهت استفاده در انواع سیستم های دوربین مدار بسته آنالوگ