شرکت HiSilicon و نقش آن در دوربین مدار بسته را بهتر بشناسیم
شرکت دوربین مدار بسته HiSilicon را بهتر بشناسید :استفاده از تکنولوژی های کیفیت بالا (HD) کمتر از دو سال است که از انحصار دوربین مدار بسته تحت شبکه خارج و در انواع دوربین مدار [...]
Read More