مادون قرمز هوشمند در سیستم دوربین مدار بسته
مادون قرمز هوشمند در سیستم دوربین مدار بسته :واژه infrared) IR) به مفهوم طیف مادون قرمز است. از طریق LEDهای مادون قرمز، دوربین مدار بسته دید در شب IR محیط اطراف خود را روشن [...]
Read More