DWDR در دوربین های مداربسته
DWDR دوربین مداربسته DWDR در دوربین های مداربسته | در دوربین های مداربسته مکانیزم DWDR وجود دارد که از واژه Digital Wide Dynamic Range گرفته شده است ، این مکانیزم به بهبود تصویر کمک می کند . [...]
Read More