دسامبر 1, 2017

سوپر مارکت یاس الهیه / مدیر فروشگاه

نصب کننده بسیار مودب و متخصص بود.جالب که وجه یک بستنی که مهمان ما بود رو از فاکتور کم کرد . کارشم خیلی تمیز بود .

ممنونم ازش