دسامبر 1, 2017

گروه صنعتی پویش / مدیرامل آقای روستا پیشه

با وجود تاخیر روز دوم کار به قدری تمیز و سریع انجام شد که رضایت مجموعه را کاملا جلب کرد.
شکر خدا تا الان پیش نیومده